Varige driftsmidler

Kategorier:

Finansregnskap

Avskrivninger, dekomponering, revurdering, vedlikehold vs. påkostning og bruk av virkelig verdi.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:31:51
Dato: 24.09.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Det blir gitt en diskusjon av de norske regnskapsreglene knyttet til varige driftsmidler. Kurset er praktisk rettet, og spesielt drøftes avskrivningsplan, dekomponering, revurdering av estimater i planen og ikke minst skillet mellom vedlikehold og påkost. Skattemessige vurderinger drøftes også knyttet til områder hvor den regnskapsmessige behandlingen avviker fra den skattemessige. I motsetning til internasjonale regnskapsregler tillater ikke norske regnskapsloven bruk av virkelig verdi, dog er det åpnet for dette i forslaget til ny regnskapslov. Kurset omfatter derfor også en kort diskusjon om virkelig verdi øker relevansen av finansregnskapet, og om det er mulig å bruke slike løsninger innenfor dagens regelverk.

Målgruppe: Regnskapsførere, revisorer og alle som arbeider med finansregnskap.

Kursholder: Terje Heskestad | Dosent ved Handelshøyskolen UiA og NHH.

Oppdateringstimer

Finansregnskap2 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Regnskapsloven
00:02:41 Resultatregnskapet
00:03:49 Regnskapsloven
00:09:09 Regnskapsstandarder
2: Varige driftsmidler
00:12:25 Sentrale spørsmål – driftsmidler
00:14:08 Avskrivningsmetoder
00:17:01 Avskrivningsplan og avskrivningstid
00:24:42 Knekkpunktsløsningen
00:26:50 Reverseringsløsning
00:29:22 Case: Økt levetid
00:32:25 Case: Beregninger
00:43:41 Påkost vs. vedlikehold
00:51:37 Dekomponering
00:54:51 Case: Dekomponering bygg
01:00:26 Case: Bygg
01:08:42 Ikke dekomponering
01:17:00 Case: Periodisk vedlikehold
3: Internasjonale bestemmelser – forenklet IFRS
01:25:43 Internasjonalt IAS 16
01:26:39 Verdireguleringsmodellen (IAS 16)
01:29:37 Oppsummering