Varsling i arbeidslivet

Kategorier:

Rettslære

Kurset gir en praktisk innføring i, og gjennomgang av, reglene om varsling i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Det vil bli lagt særlig vekt på arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold, vernet mot gjengjeldelse ved varsling og de nye reglene om interne varslingsrutiner.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:04:07
Dato: 17.01.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Kurset gir en praktisk innføring i, og gjennomgang av, reglene om varsling i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Det vil bli lagt særlig vekt på arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold, vernet mot gjengjeldelse ved varsling og de nye reglene om interne varslingsrutiner.

1. juli 2017 trådte det i kraft nye regler om varsling, plassert i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven. Formålet med lovendringen er at det skal gjelde klarere og mer presise regler for arbeidstakere som sier fra om kritikkverdige forhold. Lovendringen innebærer blant annet en plikt til utarbeidelse rutiner for intern varsling for virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere har plikt til å utarbeide slike rutiner. Målet med webinaret er å gi regnskapsførere en grunnleggende forståelse for reglene knyttet til varsling.

Målgruppe: Regnskapsførere som ønsker mer kunnskap om reglene knyttet til varsling i arbeidslivet, herunder om nye varslingsregler og –rutiner.

Kursholder: Ida Sandbakken | Advokat, Brækhus Advokatfirma DA.

Oppdateringstimer

Rettslære1 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Om varsling
00:04:34 Varsling
00:10:21 Perspektiver
00:17:00 Nye regler
00:20:19 Trekk ved varslingsreglene
2: Arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold
00:22:01 Rett til å varsle
00:25:38 Hva er «kritikkverdige forhold»?
00:29:45 Eksempler på «kritikkverdige forhold»
00:31:56 Krav om forsvarlig varsling
3: Vern mot gjengjeldelse ved varsling
00:35:10 Vern mot gjengjeldelse
00:39:02 Eksempler på ulovlig gjengjeldelse
00:41:33 Forhold som øker risikoen for gjengjeldelse ved varsling (Fafo)
00:43:34 Oppreisning
4: Rutiner for intern varsling
00:45:41 Internrutiner for varsling
00:46:48 Minimumskrav til innhold
00:48:29 1) Regulering av arbeidstakers fremgangsmåte
00:49:09 2) Regulering av behandling av et mottatt varsel
00:49:38 3) Implementering
5: Håndtering av en varslingssak
00:50:06 Varslingssak
00:51:02 Involverte parter
00:53:21 Manglende håndtering av interne varsler
00:55:17 Den ansvarlige for det kritikkverdige forhold
01:02:22 Oppsummering