Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Delingsøkonomi – fremtidens forretningsmodell og arbeidsgiver?

31.5.2017

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Hva er delingsøkonomi og hvordan fungerer tjenestene?

Delingsøkonomi er en forretningsmodell der tjenester gjøres tilgjengelige for forbrukeren gjennom digitale plattformer. Transaksjonene skjer gjennom plattformen, eksempelvis en applikasjon (”app”), som gjennomfører transaksjonen og kobler tilbyderen og forbrukeren sammen. For at dette skal være mulig er det viktig at det eksisterer tillit til plattformen og mellom tilbyderen og forbrukeren. Dette har applikasjonene løst ved at du kan se anmeldelser av tilbyderen før du velger å benytte tjenesten vedkommende tilbyr og tilbyderen på sin side kan også se hvilke anbefalinger forbrukeren har fått tidligere.

 

Hvilke tjenester eksisterer i dag?

Den mest kjente, og en av de mest omtalte tjenesten er Uber. Uber er en tjeneste som tilbyr det samme som en taxi gjør, bortsett fra at forretningsmodellen er annerledes bygget opp. Ved bruk av vanlig taxi vil en del av betalingen gå til sjåføren og resten går til den som har taxi-løyven. Taxisjåføren mottar 41,7%1 av inntektene (brutto) som kjøres inn av vedkommende, resten går til den som har løyven.

Dersom du tar en Uber vil sjåføren beholde 80% av betalingen, mens resten går til Uber som en betaling for at de har koblet sjåføren sammen med forbrukeren. Forbrukeren kan etter kjøreturen gi sjåføren tilbakemelding på turen, denne er også offentlig inne i applikasjonen slik at andre kan se hvilke tilbakemeldinger sjåføren tidligere har fått. Sjåfører som er ”ansatt” via Uber må selv dekke utgifter til vedlikehold og driftskostnader knyttet til kjøretøyet, samt selv sørge for at inntekten innberettes til skattemyndighetene.

Airbnb er en annen tjeneste som også har fått fotfeste i Norge. Tjenesten er en markedsplass der man kan leie ut egen leilighet, rom eller hus til andre mot et vederlag. Airbnb trekker mellom 6%-12% i et gebyr som dekker forsikring dersom det skulle oppstå betydelige skader i forbindelse med utleie, her er det også innbakt en fortjeneste som tilflyter Airbnb. Det skal også nevnes at Airbnb har en lang liste betingelser og vilkår som gjelder spesielt for verten, men som også gjelder for den som leier husrommet, som er svært lurt å sette seg godt inn i før man vurderer å leie ut eget husrom.

Det skal også legges til at det eksisterer flere tjenester med tilsvarende plattformer, slik som weClean, Foodora og Upwork. Det er god grunn til å tro at konseptet delingsøkonomi er kommet for å bli og at flere tjenester vil komme på slike plattformer i tiden fremover.

 

Hvordan blir det med skatt og delingsøkonomi?

For Airbnb spesielt er det en god del å holde oversikt over. Utleie og inntekt fra eiendom er spesielt regulert i dagens skattelovgivning i kapittel 7, samt skattelovens §5-20. Dersom inntektene regnes for å være inntekt fra virksomhet, vil inntektene omfattes av skattelovens §5-30.

Dersom du leier ut et rom i din leilighet, altså ikke hele leiligheten, vil leieinntekten være skattefri så lenge verten selv benytter minst 50% av leiligheten til eget bruk. Dette er skattereglene som gjelder for langtidsutleie av rom i egen leilighet.

Når du velger å leie ut hele leiligheten i kortere eller lengre perioder vil inntekten være skattefri i sin helhet dersom den ikke overstiger 20.000kr innenfor et kalenderår. I dette tilfellet får man ikke fradrag for eventuelles kostnader knyttet til utleie.

Hvis inntekt fra utleie overstiger 20.000kr innenfor et kalenderår vil hele inntekten beskattes med 24% (skattesats for inntektsåret 2017). Når inntekten er skattepliktig, har man også adgang til å få fradrag for vedlikeholdskostnader med inntil 10.000kr jf. skattelovens §7-10.

For ytterligere informasjon henvises det til skatteetatens nettside.

 

Fremtiden

Finansdepartementet har etablert et utvalg, sammensatt av flere fagpersoner innen økonomi og jus samt personer fra næringsliv, hvor formålet med utvalget var å kartlegge mulighetene og utfordringene knyttet til forretningsmodellen. Rapporten ble lagt frem februar i år, hvor overordnet konklusjon var at ”delingsøkonomien gir økt konkurranse, større valgmuligheter for forbrukeren og nye inntektsmuligheter for husholdningene”2. Utvalget har i sin rapport foreslått en rekke tiltak for å bedre kunne håndtere problemstillinger knyttet til delingsøkonomien, blant annet er det foreslått forenklinger knyttet til småinntekter skattemessig og rapporteringsplikt for plattformene som tilbyr tjenestene. Løyveordningen for taxi virksomhet er også foreslått fjernet.

 

Kilder:

1http://www.transportarbeider.no/kunder/ntf/mm.nsf/lupgraphics/Taxioverenskomsten%202016%20-%202018%20v3.pdf/$file/Taxioverenskomsten%202016%20-%202018%20v3.pdf

2 http://delingsokonomi.dep.no/nou-20174-delingsokonomien-muligheter-og-utfordringer/

Skrevet av Heidi Bjerke, Accountor Training

← Forrige
Neste →