Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Den foreslåtte endringen i aksjeloven vil påvirke eiendomsselskaper 

30.9.2019

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Eiendomsselskaper har over lengre tid hatt en særskilt adgang til å pantsette fast eiendom i eget aksjeselskap for å finansiere erverv av aksjer i samme selskap eller selskapets morselskap. De har kunne gjort dette uhindret av aksjeloven §8-10, for dette er regulert i en egen unntaksforskrift.

Nå er denne adgangen foreslått fjernet, og det vil gi viktige praktiske konsekvenser for en rekke aktører i eiendomsbransjen.

Endring aksjeloven 8-10

Dagens lovverk har til formål å lette på gjennomføringen av eierskifter i AS

Bestemmelsen i aksjeloven §8-10 regulerer såkalte selskapsfinansierte aksjeerverv, og gjelder for selskapets erverv av aksjer i eget selskap eller i selskapets morselskap.

Innføringen av denne bestemmelsen har sin bakgrunn i kapitaldirektiv fra EU, og har tidligere vært forbudt her i Norge. Årsaken til at det tidligere var forbudt er hensynet til selskapets kreditorer og aksjonærminoriteter i selskapet.  

Hensynet bak innføringen av reglene i aksjeloven §8-10 om selskapsfinansiert aksjeerverv, er begrunnet i å lette på gjennomføringen av eier- og generasjonsskifter i aksjeselskaper. Det ble også vurdert som at vernet av selskapets kreditorer og aksjonærminoriteter er tilstrekkelig ivaretatt gjennom andre bestemmelser i aksjeloven.  

Bestemmelsen stiller i dag en rekke vilkår for at et aksjeselskap skal kunne stille midler til rådighet, gi kreditt eller stille sikkerhet i forbindelse med en tredjepersons erverv av aksjer eller rett til erverv av aksjer.   

Fem vilkår må være på plass for å stille midler til rådighet for en tredjepersons erverv av aksjer

Bestemmelsen i aksjelov §8-10 stiller fem vilkår for å kunne stille midler til rådighet for en tredjepersons erverv av aksjer.  

  1. Finansieringsbistanden, i form av å stille midler til rådighet, gi kreditt eller sikkerhetsstillelse, må ligge innenfor selskapets utbytteramme. 
  2. Finansieringsbistanden ytes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Det må dermed være en likevekt i kontraktsforholdet mellom partenenår det gjelder hva som ytes og vilkårene ellers i avtalen. Det er derfor ikke akseptabelt med ensidige overføringer fra et selskap til et annet dersom slike avtaler ikke har en forretningsmessig begrunnelse.  
  3. Det må stilles betryggende sikkerhet.
  4. Selskapets styre, i det selskapet som yter midler eller annen form for bistand, sørge for at det foretas en kredittvurdering av mottakeren av bistanden.
  5. En slik bistand må godkjennes av selskapets generalforsamling med samme flertall som for vedtektsendring. I forbindelse med generalforsamlingens behandling av spørsmålet skal styret sørge for at det utarbeides en redegjørelse, som vedlegges innkalling til generalforsamling.

Unntaksforskrift for eiendomsselskaper 

Eiendomsselskaper har etter dagens regelverk, med hjemmel i en unntaksforskrift, adgang til å pantsette fast eiendom som sikkerhet for erverv av aksjer i andre selskap. Denne unntaksregelen gjelder kun for eiendomsselskaper, dette er ikke en regel som eiendomsutviklere har kunnet benytte. Unntaksregelen har derfor gitt en rekke saker hvor grensen mellom eiendomsselskap og eiendomsutvikling har blitt behandlet.   

Foreslått endring i aksjeloven §8-10 med tilhørende forskrifter 

Forslaget som foreligger per nå foreslår å innføre et generelt konsernunntak, som gjør at færre selskap vil rammes av aksjeloven §8-10. Det er også foreslått å fjerne unntaksforskriften som gjelder for eiendomsselskaper, noe som for mange eiendomsselskaper vil innebære skjerpede regler og mer omfattende prosesser iblant annet eiendomstransaksjoner.  

Per nå er det ikke sikkert om dette lovforslaget vil bli gjennomført og når dette eventuelt vil tre i kraft.  

 

Lær mer om regnskap for eiendomsselskaper: Kurs i utleie av næringseiendom

Kilder: RSM«Selskapsrett», Tore Bråthen. Gyldendal Forlag, 5.utgave.  

← Forrige
Neste →