Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Digitale smutthull i skatteloven

10.1.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift Skatt og avgift

Multinasjonale selskaper som Nike og Apple omsetter for milliarder av kroner, men slipper unna beskatningen ved å utnytte smutthull i skatteloven. Er norsk og internasjonal skattelovgivning tilpasset dagens forretningsmodeller?

Multinasjonale selskaper utnytter smutthull i skatteloven

Betaler royalties til egne selskaper i skatteparadiser

Paradise Papers-avsløringene er en av de større sakene som har avdekket hvordan mange globale selskaper slipper unna skatt. Blant annet har Nike unndratt penger for beskatning ved at Nike-selskaper utenfor USA betaler royalties til selskapet Nike International i skatteparadiset Bermuda. Disse royalties-kostnadene som betales av Nike til Nike er i milliardklassen. Mange har reagert på dette, og spør seg om skattelovgivningen er utformet for dagens forretningsmodeller.  

 

Revisorforeningen: Skattelovverket er per i dag ikke tilpasset digitalisering

Fagdirektør i Revisorforeningen uttalte i desember 2017 at skattereglene, slik de står i dag, er laget for fysiske varer og ikke for digitale tjenester og immaterielle rettigheter. Skattereglene er med andre ord lite egnet for det næringslivet som vi har i dag.  

Endringer i skatteavtalene vil ikke kunne være til hjelp for de problemene vi står overfor, det som trengs er en internasjonal enighet om et felles og radikalt endret skattesystem.  

 

Regnskaps-, selskaps- og skattereglene legger til grunn at transaksjoner skjer til virkelig verdi. Når det betales for bruk av et varemerke, en logo og lignende i konserner, er det svært vanskelig å fastslå hvorvidt transaksjonen er skjedd til virkelig verdi.  

Trenger du oppdateringstimer i skatt? Se utvalget av Accountor Trainings kurs innenfor skatt og avgift.

Problemer med etterprøvingen av transaksjoner

Skattemyndighetene og andre uavhengige kontrollører slik som revisor, vil ha store problemer med å etterprøve prisingen av slike transaksjoner. Det vil da også være vanskelig å hindre at overskudd fra virksomhet i en stat havner i en annen stat med liten eller marginal beskatning, såkalte lavskatteland.  

Slik skattereglene står i dag, har multinasjonale selskaper sterke insentiver til å plassere overskudd i bestemte stater for å redusere skattebelastningen.  

 

Omsetningen skjer i et land, men beskattes i et annet land med gunstige skatteregler

Digitaliseringen av verdensøkonomien er en utfordring for beskatningen, også i EU. Ni av verdens tjue største selskaper målt i markedsverdi er teknologiselskaper, og representerer 54 % av verdien av de tjue største selskapene.  

Næringslivet har gått over til å være basert på immaterielle eiendeler som er vanskelig å verdivurdere, og som fritt kan passere landegrensene uten å passere fysisk. Omsetning av immaterielle tjenester skjer til forbrukere i flere land, og beskatningen i andre deler av verden med gunstige skatteregler.  

 

Skatteetaten: Tettere internasjonalt samarbeid blir avgjørende for å lykkes

Også Skatteetaten erfarer at internasjonale selskaper, industri, rådgivere, investorer med flere, som forflytter seg mellom ulike land, ønsker mer forutsigbare skatteregler. Den økende digitaliseringen av næringslivet byr på nye risikoer, men også en ny verden av muligheter. Disse må utnyttes best mulig for å kunne tilby gode og effektive løsninger for skattebetalerne. Samtidig må skattereglene skape en forutsigbar skatteinngang, og redusere risiko for skatteunndragelse.  

 

I høst ble Skatteetaten, med skattedirektør Hans Christian Holte i førersetet, en del av OECDs nettverk av skattedirektører. For Norge og Skatteetaten er dette verdifullt, i form av kompetanse- og erfaringsutveksling, samt en plattform for et tettere internasjonalt samarbeid.  

 

Kilder:  

TV2  

Revisorforeningen  

Skatteetaten  

← Forrige
Neste →