Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Elektronisk signatur av selskapsdokumentasjon

2.8.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Elektronisk signatur av selskapsdokumentasjon – endring fra 1.juli 2017

Endringen gjelder aksjelovens §1-6 og allmennaksjelovens §1-6 om elektronisk signatur av selskapsdokumentasjon, bestemmelsen blir dermed teknologinøytral. Bestemmelsen knytter seg til utarbeidelsen og oppbevaringen av selskapsdokumentasjon. Teknologinøytraliseringen innebærer at fysisk signatur og elektronisk signatur sidestilles i loven. Denne endringen trer i kraft 1.juli 2017.

Aksjelovens §1-6 vil dermed lyde slik fra og med 1.juli 2017:

§ 1-6. Utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon

(1) Dokumentasjon som kreves utarbeidet etter aksjeloven, skal utarbeides og oppbevares på betryggende måte. Dokumentasjonen skal være i lesbar form og være tilgjengelig fra Norge.

(2) Krav i denne loven om at meldinger mv. skal være eller gis skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektroniske løsninger.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om oppbevaringstid for bestemte dokumenttyper, hva som anses som betryggende måte for utarbeidelse og oppbevaring, og sikkerhetsnivået for signatur.

Sikkerhetsnivået for elektronisk underskrift kan videre reguleres i forskriften. En slik forskrift er foreløpig ikke behandlet av departementet, men lovendringen trer i kraft uavhengig av dette. Dette innebærer at fram til en forskrift foreligger som videre vil angi sikkerhetsnivå for elektronisk signering, vil det enkelte selskapet bestemme dette selv inntil videre.

 

Kilde: https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/elektronisk-signatur/

← Forrige
Neste →