Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

En innføring i konsernbidrag

1.3.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Mange konsern benytter konsernbidrag i de situasjonene hvor eksempelvis datterselskapet går med skattemessig underskudd, og morselskapet med skattemessig overskudd. Ved hjelp av konsernbidrag kan konsernet som helhet redusere skattebelastningen, noe som er svært gunstig. Slik fungerer det:

Konsernbidrag

Konsernbidrag regnes ikke som utbytte, og behøver ikke å overføres med en gang

Konsernbidrag kan benyttes i de tilfellene et selskap i konsernet, som går med et skattemessig overskudd, kan overføre dette til et annet selskap i konsernet som går med underskudd. Dette vil altså redusere konsernets totale skattebelastning. Konsernbidrag kan være penger, finansielle eiendeler, fysiske eiendeler, immaterielle eiendeler mv. Bidraget må heller ikke overføres straks, det er altså tilstrekkelig at giver har en ubetinget fremtidig forpliktelse til å avgi ressursene. Konsernbidrag regnes verken skattemessig eller selskapsrettslig som et utbytte, forutsatt at utdelingen kalles konsernbidrag.  

Vilkår for konsernbidrag

For å kunne gi og motta konsernbidrag gjelder en rekke vilkår.  

  • – For det første omfatter ordningen aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt samvirkeforetak med flere.  
  • – Videre er det et vilkår om at morselskapet eier mer enn 90 % av aksjene i datterselskapet, og har en tilsvarende andel av stemmene som gis på generalforsamlingen.  
  • – Det er et vilkår for fradragsrett for giver, at konsernbidraget er lovlig etter aksjelovenes regler, og må derfor ligge innenfor selskapets frie egenkapital. Utgangspunktet for en slik beregning er siste års godkjente årsregnskap.  
  • – Deretter er det også noen formelle vilkår for konsernbidrag, som innebærer at beslutning om konsernbidrag må treffes av generalforsamlingen etter at styret har lagt frem forslag om å yte konsernbidrag.  
  • – Summen av konsernbidrag og utbytte i det enkelte år kan ikke overstige grensen for det som gjelder for utdeling av utbytte.  

Fradragsbegrensninger

Konsernbidraget som ytes må være innenfor det givende selskapets alminnelige inntekt. Dersom giver likevel gir et større konsernbidrag, vil overskytende del ikke være fradragsberettiget for giver, og heller ikke være skattepliktig for mottaker.  

 

Vil du lære mer om skatteregler for selskaper? Sjekk ut Accountor Trainings kurs innen skatte- og avgiftsrett 

Kilder: 

KPMG, KPMG  

← Forrige
Neste →