Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Endring i forskriften om bruk av forenklet IFRS

4.1.2019

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

I desember 2018 fastsatte Finansdepartementet en endring i forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Endringene har allerede trådt i kraft fra 1. januar 2019, og gjelder for regnskapsåret 2018.

Lovendringer i regnskapsbransjen

Forskriften om forenklet IFRS har ikke vært oppdatert på lenge, og for å avhjelpe problemer med regnskapsavleggelsen for 2018-regnskapet, har Finansdepartementet vedtatt en midlertidig bestemmelse i forskriften.

Endringen i forskriften knytter seg til forskriftens §1-4, hvor brukerne av forenklet IFRS har adgang til å ytterlige forenkle for regnskapsåret 2018. Her gis det adgang til å fravike målereglene og innregningsreglene i IAS 39 og IFRS 9, begge om finansielle instrumenter. Reglene gjelder tilsvarende for selskap som har tatt i bruk den nye IFRS 16 om leieavtaler, som erstattet den tidligere IAS 17 om leieavtaler.

Selskaper som benytter seg av disse forenklingene spesielt, skal opplyse nærmere i notene om hvilke fravik som er gjort med hjemmel i forskriftens §1-4. Finansdepartementet presiserer også at denne bestemmelsen kun gjelder for regnskapsåret 2018.

Få med deg de nyeste endringene du som regnskapsfører bør være oppdatert på. Bli med på webinar 10. januar! Les mer om webinaret her: De viktigste lovendringene i 2019

 

Kilder: Regjeringen, Regjeringen

← Forrige
Neste →