Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Endringer i skatt på Airbnb-utleie: Ikke lenger skattefritak

16.10.2017

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Finansdepartementet foreslo 12.oktober å avvikle skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. Dette vil dermed innebære at leieinntekter fra utleieforhold som har en varighet på mindre enn 30 dager hvor leieforholdet ikke er omfattende nok til at inntekten regnes for å være inntekt fra virksomhet, skal beskattes som kapitalinntekt i samsvar med skattelovens bestemmelser.

Vil beskytte hotellnæringen

Et hensyn bak innføringen av slik beskatning, er særlig å beskytte hotellnæringen. Det vil også føre til at konkurransen mellom Airbnb og hotellnæringen blir på likere vilkår. Etter dagens regler er utleieinntekt skattefri inntil 20.000 kr i inntektsåret dersom hele boligen leies ut, og skattefri dersom utleier benytter minst halvparten av boligen selv regnet etter utleieverdi.

Skatteplikt for leieinntekter over 10.000 kroner

For at reglene omkring dette skal bli enklere å praktisere, har regjeringen foreslått at det skal innføres et sjablongfradrag for kostnader i forbindelse med korttidsutleie, slik at 85% av inntekt som overstiger 10.000 kr, regnes som skattepliktig inntekt. Utleie av egen fritidsbolig beskattes slik også i dag.

Departementet uttalte «Ettersom korttidsutleie kan gi betydelige leieinntekter, kan enkelte boligeiere finne det lønnsomt å trekke sine utleieenheter fra det tradisjonelle utleiemarkedet. Selv om korttidsutleie foreløpig foregår i et relativt begrenset omfang, vil omfanget trolig øke over tid.

Departementet mener at skattereglene allerede nå bør endres for å ta høyde for en slik utvikling. De peker også på at det er uheldig at slik korttidsutleie av egen bolig er skattefri, mens tradisjonell overnattingsvirksomhet er skattepliktig. Slik forskjellsbehandling skaper konkurransevridninger og kan bidra til en mindre effektiv ressursbruk.»

 

Kilde: Skatteetaten

← Forrige
Neste →