Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Er du forberedt på årsoppgjøret?

28.1.2017

Regnskap og økonomi

Fristen for årsoppgjør nærmer seg med stormskritt, og det er den absolutt travleste tiden på året for den gjennomsnittlige regnskapsfører. Din regnskapsfører er allerede i gang med å sluttføre og utarbeide en rekke dokumenter på vegne av bedriften din som den plikter å dokumentere. Hva kan du som kunde gjøre for å lette denne oppgaven og spare deg selv for penger? Helge Mass Andersen, seniorkonsulent, autorisert regnskapsfører ved Accountor i Fredrikstad, og dreven foredragsholder, viser vei.

Hvilken dokumentasjon plikter du å levere?

Bedriften skal dokumentere samtlige balanseposter pr. 31.12. med mindre de er ubetydelige, i følge bokføringsloven § 11.

Du må også gi informasjon om en rekke tilleggsopplysninger i skjemaene til skatteetaten, samt til årsregnskapet som skal sendes til regnskapsregisteret.

Hva kan du gjøre for å lette prosessen?

Her er en sjekkliste for hva du som kunde kan gjøre for å lette jobben for din regnskapsfører – og spare penger selv.

1. Varebeholdning og øvrige beholdningsvurderinger

Du må foreta varetelling pr. 31.12. og lage korrekte lister over dette. En mal for hvordan denne listen skal se ut og fylles ut kan du få av din regnskapsfører.Husk at dette gjelder alle typer beholdninger.Spesielt i bransjer som entreprenører, industribedrifter osv. trenger dere en god dialog med regnskapsfører, da mange trenger hjelp til å vurdere verdien av beholdninger som bare delvis er ferdigstilt pr. 31.12.

2. Utført men ikke fakturert arbeid (opptjent i 2016)

Har du utført arbeid på gammelt år, men ikke fakturert dette før nå i 2017, må dette spesifiseres på egen liste slik at dette kommer med som fordring i regnskapet.

3. Kundefordringer og nødvendig avsetning til tap

Dersom det er kundefordringer pr. 31.12. som er usikre, eller sågar fordringer som bør avskrives for tap, må du formidle det til din regnskapsfører.

4. Alle bilag for gjeldende regnskapsår må leveres

Det er viktig at du leverer alle bilag som tilhører regnskapsåret årsoppgjøret gjelder for. Selv om bilagene ikke betales før i 2017, så skal de allikevel leveres dersom de er datert i 2016. Det kan også være at du mottar bilag datert i 2017, som gjelder for 2016. Et eksempel på dette kan være en kreditnota mottatt i 2017 som gjelder årsbonus for 2016.

5. Lån til aksjonærer

Det er strengere krav når det gjelder lån til aksjonær fra og med 7. oktober 2015.Ofte skal dette utbyttebeskattes eller lønnsinnberettes pr. 31.12.Det er også spesielle regler rundt transaksjoner mellom nærstående. Snakk med din regnskapsfører dersom du har slike poster i regnskapet.

6. Dialog om resultatdisponering

Når årsoppgjøret er ferdig utarbeidet blir resultatet, forutsatt at bedriften har overskudd, disponert. Du skal ha et forsvarlig uttak av utbytte ut fra selskapets økonomiske stilling og likviditet.Sørg for å styrebehandle din vurdering av utbytte, og søk råd hos regnskapsføreren din om hva som kan og bør tas ut av selskapet pr. 31.12.

7. Innberetning av bil; korrekte opplysninger om bruk, kilometerstand etc.

Du har selv ansvaret for å gi korrekte opplysninger til regnskapsføreren om hvordan bilene brukes.Brukes bilene privat skal dere også beskattes for denne bruken.Det er nye regler for beskatning av yrkesbiler som varebiler og lette lastebiler i 2016.Avklar disse med din regnskapsfører!

8. Oversikt over pantstillelser, garantistillelser og kausjonsansvar

I årsregnskapet skal det oppgis en oversikt over selskapets pantstillelser, garantistillelser og kausjonsansvar

i noter. Dette bør derfor innhentes fra din bankforbindelse og formidles til regnskapsfører.

9. Sykefravær

Har aksjeselskapet mer enn fem ansatte skal det i styrets beretning oppgis opplysninger om sykefravær. Du eller regnskapsfører må derfor ha samlet opplysninger om dette gjennom året for å avgi korrekte opplysninger i beretningen.

10. Mottatte oppgaver, kontoutdrag etc.

Alle oppgaver du mottar, enten som næringsdrivende eller selskap pr. 31.12, er viktig å videreformidle til regnskapsfører. Noe får du kanskje digitalt, andre mottar du på papir hjem i postkassa. Samle disse og gi regnskapsfører en gjenpart, slik at det blir gjennomført en kontroll av oppgavene opp mot de tall som sendes inn.

11. Hendelser etter balansedagen

Har det skjedd noe av stor betydning for selskapet etter 31.12, og før regnskapet sendes inn, kan det være aktuelt å informere i årsregnskapet/beretningen om dette. Det kan gjelde betydelig hendelser, som for eksempel brann i lagerbygning, en nøkkelleverandør eller samarbeidsparter som går konkurs eller lignende. Det vil si forhold som vi antar vil påvirke selskapet betydelig i 2017.

– Det er viktig å understreke at du sparer både tid og penger dersom du sender inn nødvendig dokumentasjon til din regnskapsfører i god tid. Da slipper han eller hun å bruke tid på å purre på dette, og da slik purring ikke inngår i fastprismodeller for de som har det, vil sluttsummen på fakturaen bli mindre om du tar denne jobben før heller enn senere, avslutter Mass Andersen.

← Forrige
Neste →