Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

EUs regnskapsdirektiv: Her er endringene i regnskapsloven som Finanstilsynet foreslår

23.4.2019

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

EUs regnskapsdirektiv fra 2013 har ennå ikke blitt innført i Norge, men nå har Finanstilsynet på oppdrag fra Finansdirektoratet gått gjennom hvilke endringer som bør gjøres i regnskapsloven for å få det gjennomført. Her er endringene Finanstilsynet foreslår:

EUs regnskapsdirektiv

Foreslåtte endringer i prinsipper og vurderingsregler 

Finanstilsynet har basert sine vurderinger på blant annet utredningen fra regnskapslovutvalget i 2015 og 2016.  

  • * Det er foreslått å lovfeste prinsippene om substans over form og vesentlighetsprinsippet, det vil også tas inn en definisjon av vesentlighet i regnskapsloven.  
  • * Distribusjonsutgifter skal ikke inngå i anskaffelseskost ved tilvirkning
  • * Kostnader og utgifter til egen forskning skal kostnadsføres, mens utgifter til egen utvikling kan kostnadsføres. Samtidig vil det settes en maksimal avskrivningstid på ti år for balanseførte utviklingsutgifter dersom økonomisk levetid ikke kan estimeres pålitelig. 
  • * Ordet forskning er foreslått fjernet fra oppstillingsplanen i balansen 
  • * Maksimal avskrivningstid for goodwill dersom økonomisk levetid ikke kan estimeres pålitelig, foreslås å bli satt til ti år. I tillegg er det foreslått å lovfeste at nedskrivning av goodwill ikke kan reverseres. 

Det er også foreslått tre endringer i notekravene 

  • * Notene skal ha samme rekkefølge som regnskapspostene i balansen og resultatregnskapet
  • * Bruttobeløp skal opplyses dersom poster er opplyst netto i resultatregnskapet eller i balansen
  • * Det skal opplyses om vesentlige hendelser etter balansedagen

 Andre foreslåtte endringer 

  • * I oppstillingsplanen er det foreslått å fjerne linjene med «ekstraordinært» i seg fra resultatregnskapet. Det er også foreslått å ta inn en bestemmelse om at delsummer skal opplyses dersom forholdene tilsier det     
  • * Det er foreslått å utvide konsolideringsutelatelsen, hvor datterselskap kan utelates fra konsernregnskapet dersom det er vanskelig og uforholdsmessig kostbart å hente informasjon, dersom det er begrensninger som hindrer morselskapet å utøve sine rettigheter eller dersom investeringen er kortsiktig med henblikk på videre salg. 

Dersom du ønsker å lese mer om dette, kan du lese hele forslaget til Finanstilsynet her.

 Les mer om endringer i regnskapsloven: Ny regnskapslov lagt på is

Lær om de viktigste lovendringene i 2019, og få 1 oppdateringstime i rettslære med dette kurset: De viktigste lovendringene i 2019

← Forrige
Neste →