Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Ferieplanlegging - hva står i ferieloven?

22.3.2018

Aktuelt og nyheter Lønn og personal

Påsken er i anmarsj, og feriemånedene nærmer seg med stormskritt. De fleste arbeidsgiverne har kanskje startet med ferieplanlegging allerede for å få kabalen til å gå opp. Nedenfor går vi gjennom det arbeidsgiver og arbeidstaker trenger å vite for å få prosessen i gang.

ferieplanlegging

Trenger du en oppdatering i hvordan man beregner arbeidsgiverperioden? Her er et nytt kurs som handler om nettopp det.

Hvor mye ferie har de ansatte krav på?

Ferieloven hjemler de fleste forhold som har med ferie å gjøre. Etter ferieloven har arbeidstaker rett til 25 virkedager ferie hvert år. Ferieloven regner feriedager fra mandag til lørdag, noe som tilsvarer fire uker og en dag. Noen arbeidstakere kan ha krav på totalt fem uker ferie etter tariffavtale eller individuell avtale med arbeidsgiver. Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret har rett på en uke ekstra.

God planlegging er nøkkelen til en god ferieavvikling

Utgangspunktet er at arbeidsgiver har styringsrett, altså rett til å fastsette når ferien skal avvikles. Denne retten er dog begrenset når det gjelder to punkter. Arbeidstaker skal for det første gis rett til å komme med egne ønsker, og for det andre har arbeidstaker rett til tre uker sammenhengende ferie i det som ferieloven definerer som hovedferieperioden. Denne perioden strekker seg fra 1. juni til 30. september. De resterende feriedagene kan arbeidstaker kreve avviklet sammenhengende.

Nøkkelen til god ferieplanlegging er videre at ferien fastsettes i samråd med arbeidstakerne, som både skal ta hensyn til de ansattes ønsker og virksomhetens behov. Arbeidstaker skal i god tid før ferien drøfte feriefastsettelsen med arbeidstaker. Dette kan eksempelvis løses ved å sende e-post eller på annen måte beskjed til de ansatte og be de komme med ferieønsker innen en gitt frist. Når fristen er gått ut, vil arbeidsgiver sette opp en ferieplan for sommeren, hvor de ansattes ønsker hensyntas så langt det lar seg gjøre.

Arbeidsgiver bør på sin side ha ferieplanen klar, slik at arbeidstakerne varsles senest to måneder i forveien av ferieavviklingen.

Uenigheter i forbindelse med ferieplanlegging

Dersom det er vanskelig å få kabalen til å gå opp ved at et flertall av de ansatte ønsker enten sen eller tidlig ferie, kan løsningen eksempelvis være å dele opp sommerferien slik at de som måtte ta ferie tidlig ett år, får sen ferie påfølgende år. På denne måten rullerer de ansatte på når ferien avvikles, og man oppnår en rettferdig fordeling over tid.

 

Kilder: Virke

← Forrige
Neste →