Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Fem spørsmål og svar om ferie og ferieavvikling  

8.4.2019

Aktuelt og nyheter Lønn og personal

Mange av oss sitter inne med spørsmål om ferie i ulike situasjoner, og det er ikke alt man velger eller ønsker å spørre egen arbeidsgiver om. Hva skjer for eksempel dersom man blir syk i ferien? Her får du svar på fem spørsmål om ferie som mange lurer på:

syk i ferien

Hva skjer dersom man blir syk i ferien?

Dersom man har vært syk i ferien har man rett til ny ferie.

For å kreve utsatt ferie er forutsetningene at

  • * Man må ha vært 100% arbeidsufør eller sykemeldt
  • * Sykdommen må dokumenteres med legeerklæring

Dokumentasjonen må fremvises for arbeidsgiveren så raskt som mulig etter at man er tilbake på jobb. Arbeidstakeren kan da kreve alle feriedagene utsatt fra og med første virkedag, inkludert lørdager.

Dersom man blir syk eller arbeidsufør før ferien, kan arbeidstaker kreve ferien utsatt til et senere tidspunkt i året. Legeerklæring må senest legges frem for arbeidsgiver den siste arbeidsdagen før ferien skulle avvikles.

Les mer om reglene for overføring av feriedager til gode på Accountornytt (ekstern side)

Har man rett til ferie i oppsigelsestiden?

Fordi arbeidsgiver har siste ordet i spørsmål om ferieavvikling, kan man som arbeidstaker i utgangspunktet ikke kreve å avvikle ferie i oppsigelsestiden. På den annen side kan arbeidsgiver heller ikke legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke, altså må begge parter samtykke dersom ferien skal avvikles i oppsigelsestiden.

Det er imidlertid et unntak fra dette i de tilfellene hvor oppsigelsestiden er tre måneder eller lengre. I slike tilfeller kan lovfestet ferie kreves avviklet i oppsigelsestiden.

Lær mer om oppsigelser i arbeidsforhold i dette kurset: Oppsigelse i arbeidsforhold – reglene du må ha kontroll på

Hva skjer med ferien når man begynner i ny jobb?

Ved oppstart i ny jobb har man både rett og plikt til å få avviklet ferie hos ny arbeidsgiver dersom man ikke har avviklet full ferie i inneværende år. Videre er reglene om avvikling av ferie hos ny arbeidsgiver avhengig av når man tiltrer stillingen.

Dersom man tiltrer senest 30. september kan man kreve full ferie (gitt at man har full ferie til gode i året) innen utløpet av året.

Tre uker sammenhengende ferie i hovedferien, 1. juni til 30. september, kan bare kreves dersom man tiltrer hos ny arbeidsgiver innen 15. august i ferieåret.

Arbeidstakere som tiltrer ny stilling etter 30. september kan avvikle minst en uke ferie sammenhengende, gitt at arbeidstaker har ferie til gode.

Hva med ferie for deltidsansatte eller ansatte som arbeider skift?

Arbeidstakere som arbeider i en deltidsstilling eller skiftarbeid kan ikke kreve at ferie kun skal legges til de konkrete arbeidsdagene. For eksempel dersom arbeidstaker kun skulle arbeide to dager i en uke, og velger å ta ut ferie den uken, vil dette regnes som seks virkedager. Ferieloven regner alltid med lørdag som virkedag i ferieavviklingsspørsmål.

Kan man velge å få utbetalt lønn i stedet for lovbestemt ferie?

Normalt er det ikke tillatt å utbetale lønn til arbeidstaker i stedet for å avvikle lovbestemt ferie. Unntaket er likevel utbetaling av feriepenger når ansatte slutter.

Lær mer om ferieregler i dette kurset: Ferieavvikling og feriepenger

 

Kilder: Altinn, Arbeidstilsynet

← Forrige
Neste →