Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Fisjon og fusjon – deling og sammenslåing av virksomhet

15.11.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi Skatt og avgift

Fisjon og fusjon påvirkes av både regnskapsregler, skattelovverket og selskapsretten. Det er en rekke tilfeller hvor det kan være behov for å gjennomføre en fisjon eller fusjon av virksomhet, blant annet ved:

  • Etablering av konsernstruktur
  • Konsernintern omorganisering
  • Klargjøring for salg av deler av virksomheten
  • Generasjonsskifter

Definisjon av viktige begrep

Overdragende selskap er det selskapet som ved en fusjon ”smeltes” inn i det andre selskapet.
Overtakende er selskapet som består etter fusjonen, eksempelvis dersom mor og datter fusjonerer og morselskapet er definert som overtakende, så vil datterselskapet opphøre etter fusjonen.

Fusjon – selskapsretten

Fusjon er regulert i aksjelovens kapittel 13. En ordinær fusjon er sammenslåing av en eller flere selskaper med ulike aksjonærer. Her kan fusjonen gjennomføres ved en kapitalforhøyelse hvor aksjonærene mottar aksjer i det overtakende selskapet.
Konsernfusjon er en fusjon mellom morselskap og datterselskap, eller mellom søsterselskaper, hvor morselskapet består etter fusjonen. Dette regnes som en konsernintern omorganisering og kan gjennomføres selv om datterselskapet har negativ egenkapital.
En annen variant av konsernfusjon er at morselskapet slås sammen med datterselskapet, det vil si at morselskapet forsvinner etter fusjonen. Denne typen fusjon kan ikke gjennomføres dersom morselskapet har negativ egenkapital.
Trekantfusjon er når aksjonær i overdragende selskap mottar vederlag i det overtakende selskapets morselskap. For at dette skal kunne finne sted må morselskapet eie minst 90% i datterselskapet.

Accountor Training tilbyr nå et kurs innen fusjon og fusjon, og er innom det selskapsrettslige og regnskapsrettslige omkring fusjon og fisjon, og reglene for skattefri fusjon og fisjon. Kurset vil også gå inn på noen av de sentrale regnskapsreglene. Kurset holdes av Toralv Follestad som er advokat og partner i Brækhus Advokatfirma.

Kilder: Accountor Trainings kurs og kursmateriell

← Forrige
Neste →