Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Forberedelser til årsoppgjøret: Fire tidstyver

27.9.2018

Aktuelt og nyheter

Mange i regnskapsbransjen opplever et enormt arbeidspress i perioden januar til juni. Ferdigstilling, innsending og revisjon: Det mye å holde styr på for regnskapsføreren i årsoppgjøret, og det finnes noen tidstyver som går igjen. Les om hvilke dette er, og hvordan du kan minimere dem ved å gjøre forberedelser til årsoppgjøret.

Forberedelser til årsoppgjøret

Fire tidstyver i årsoppgjøret

Den største tidstyven er å ikke være à jour.

Når vi snakker om å være à jour handler det ikke om å ha bokført alle bilag, eller ha avstemt. Det er snarere snakk om oppgaver fra langt tilbake i tid som henger over deg, som man burde ha gjort noe med. Slike oppgaver kan stjele unødvendig mye tid. Det kan være gamle poster som står åpne i reskonto, manglende bilag fra langt tilbake i tid eller retting av feil man har gjort. Disse oppgavene vil uansett ta tid å gjøre, men om man får det unnagjort med en gang er det mye tid å spare.

Kunder som svarer sent, eller ikke svarer i det hele tatt

Tidstyver kan komme internt fra eget selskap, men det kan også være at noen andre eksterne parter stjeler vår tid. For eksempel hender det at man stiller spørsmål til kunder, og ikke får tilbakemelding. Det også være at man etterspør dokumentasjon som kunden ikke klarer å levere.

Dårlig planlegging fra regnskapsførers side

Planlegging er helt sentralt når man skal forberede seg til årsoppgjøret. Det er ikke bare ens egen tid man skal planlegge, man må også planlegge andres tid, for eksempel for kunde og revisor. Mange regnskapsførere opplever at det er arbeid som hoper seg opp, og man får lange dager. Hvis man legger mer arbeid i planleggingen kan mye av dette unngås. Vi kommer nærmere inn på planlegging senere i artikkelen.

Uklare rutiner internt i regnskapsbyrået

Å ikke ha gode og klare rutiner i regnskapsbyrået på hva som skal gjøres, kan være en tidstyv i seg selv. Har man mange ansatte, og alle gjør ting på forskjellige måter, vil det ta unødvendig mye tid om man skal hjelpe hverandre.

Uklare rutiner kan også føre til at enkelte ting blir glemt, eller blir levert på feil måte. Det er frustrerende å gjøre mye jobb, og så må leveringen gjøres på nytt fordi den er mangelfull.

Få en grundig innføring i tidstyvene og hvordan du kan forberede deg best med dette kurset: Forberedelse til årsoppgjøret. Her får du 1,5 oppdateringstimer i RF-regelverket. 

Løsningen? Forberedelser til årsoppgjøret kan du gjøre allerede på høsten

Når man snakker om årsoppgjørsperioden snakker man normalt om perioden januar til juni. Men noen av oppgavene som tradisjonelt har blitt utført i begynnelsen av året, kan med fordel overføres til høsten. Forberedelsene til årsoppgjøret bør starte så tidlig som mulig etter at inneværende årsoppgjør er ferdig – noe som i praksis vil være når vi kommer tilbake fra sommerferie.

Effektivitet og nøyaktighet i det løpende arbeidet er også sentralt. Dette innebærer at man i større grad fokuserer på å få arbeidet gjort riktig den første gangen, og at man fortløpende avklarer usikkerheter. På den måten kan man redusere mengden arbeid senere, som i hovedsak går ut på å rette tidligere feil.  

Noen av oppgavene kan gjøres på forhånd i forbindelse med rapportering. Man kan sørge for å innhente manglende informasjon og dokumentasjon fortløpende, slik at man får avklart ting underveis.

Man kan også gjøre litt ekstra jobb rundt dokumentasjon og kontroll. Hvis du har poster som du kommer til å måtte gjøre vurderinger per årsslutt på, prøv å få gjort så mange som mulig av vurderingene i forkant. Det er da naturlig å gjøre i  forbindelse med avstemming og dokumentasjonsjobben for en av høstmånedperiodene.

Accountor Training tilbyr nå kurset «Forberedelse til årsoppgjøret». Kurset er tredelt med fokus på hvorfor man bør forberede årsoppgjøret, hvordan årsoppgjøret kan starte på høsten og hvilke oppgaver man kan gjøre på forhånd. Kurset avslutter med hvilke oppgaver som gjenstår på nyåret dersom man følger denne metodikken. Ved å følge mange av disse rådene, vil perioden januar-juni blir mindre hektisk.  

Kurset holdes av Torstein Heggen, som er faglig daglig leder hos Amesto AccountHouse, som besitter erfaring og kompetanse på området. Kurset er egnet for regnskapsførere, oppdragsansvarlige regnskapsførere og medarbeidere som er involvert i årsavslutning og årsoppgjør.  

Les mer: Forberedelser til årsoppgjøret – sjekkliste for årsregnskapet 

 

Kilder: Accountor Trainings kurs og kursmateriell  

← Forrige
Neste →