Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Forslag om å endre reglene for konsernbidrag

27.8.2019

Aktuelt og nyheter

Reglene om konsernbidrag i skatteloven har til formål å utjevne skattemessige resultat og overføre midler mellom selskap i samme konsern. Det er en rekke begrensninger i regelverket slik det foreligger per i dag, og det er nå foreslått å endre på reglene om det å gi konsernbidrag til utenlandsk datterselskap. Vi går gjennom hvordan reglene er i dag, og hva som foreslås å endre. 

Konsernbidrag

Kort om hva konsernbidrag er

Reglene om konsernbidrag er hjemlet i skatteloven, og har til hensikt å skape skattemessig nøytralitet. Skattemessig nøytralitet innebærer at et aksjeselskap kan kreve fradrag for konsernbidrag som ytes til et annet selskap i samme konsern. På den måten kan man utjevne skattemessige resultater i et konsern ved hjelp av konsernbidrag.

For å kunne benytte konsernbidrag er det krav om mer enn 90% eierskap og at selskapene som deltar i konsernbidraget tilhører samme konsern etter aksjelovens definisjon for å kunne ha rett til fradrag for avgitt konsernbidrag. At aksjelovens definisjon av konsern må være oppfylt innebærer at eierkravet er oppfylt ved både direkte og indirekte eierskap.

Dagens regler om konsernbidrag til utenlandsk datterselskap

Etter dagens regler må både giver og mottaker av konsernbidrag i utgangspunktet være norske selskap eller sammenslutninger. Bakgrunnen for dette er at konsernbidrag fra norsk til utenlandsk selskap normalt vil svekke det norske skattefundamentet.

Konsernbidragsreglene gjelder også for norske filialer av utenlandske selskap som er hjemmehørende i land innenfor EØS. Formålet ved denne regelen er å sikre at de norske reglene for konsernbidrag ikke strider mot EØS reglene om etableringsfrihet. Denne regelen i skatteloven innebærer at et norsk AS kan gi konsernbidrag til en norsk filial. Utgangspunktet i dagens skatteregler om konsernbidrag er dermed at konsernbidrag bare kan ytes mellom norske konsernselskaper.

Foreslåtte endringer i dagens regler

I forslaget som foreligger nå er det foreslått at konsernbidragsreglene skal utvides slik at det vil gis fradrag for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap som er hjemmehørende i EØS-land. Høringsfristen er satt til november 2019, og det kan komme endringer i forslaget som foreligger nå. Her kan du lese forslaget som foreligger per nå.

Vil du lære mer om konsernregnskap? Sjekk ut dette kurset på Accountor Training: Virksomhetskjøp og konsernregnskap

← Forrige
Neste →