Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Forslag om nye skatteregler for frukt- og bærfelt  

4.6.2019

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Nå er det foreslått at det skal inntas bestemmelser i skatteloven som åpner for at kostnadene til frukt- og bærfelt kan aktiveres skattemessig, og avskrives med henholdsvis 10 og 20%. Dette er en betydelig endring fra dagens praksis, hvor slike investeringer først kan fradragsføres når feltet er ryddet.

Her får du en oversikt over dagens regler, og hva som er foreslått av nye skatteregler for frukt- og bærfelt.   

bærfelt skatt

Hvilke skatteregler gjelder per i dag?

I Skatte-ABC er det beskrevet at nyplanting av frukt- og bærvekster med antatt levetid på minst tre år, skal aktiveres og ikke avskrives. Kostnadene fradragsføres først når feltet er ryddet. Dette innebærer at utgifter til planter og beplantning behandles som ikke-avskrivbare driftsmidler. Ryddingen av frukt- og bærfeltet anses derfor som skattemessig realisasjon.   

Praksisen med at aktiverte utgifter først kommer til fradrag når feltet er ryddet, og ikke føres på gevinst- og tapskonto med negativ saldo, skiller seg fra behandlingen av andre ikke avskrivbare driftsmidler.   

Hvorfor foreslås det nye skatteregler først nå?

Norges Bondelag har anført at ved etablering av nye frukt- og bærfelt representerer 33% av investeringsutgiftene, noe det i dag ikke gis fradrag for før feltet er ryddet. Slik drift av frukt- og bærfelt er i dag, skjer dette ifølge Bondelaget etter omtrent 20 år for fruktfelt og 10 år forbærfelt.  

Forslaget til nye skatteregler for frukt- og bærfelt vil føre til at bønder får fradrag for investeringsutgiftene tidligere enn i dag, og at de dermed får utsatt skattebetalingen sammenlignet med dagens regelverk. Dette vil gi en likviditetsfordel, som kan være viktig for mange bønder.  

Når vil de nye skattereglene tre i kraft?

Det er foreslått at endringene vil tre i kraft fra og med inntektsåret 2020.   

Forslag til endring i skatteloven som følge av lovendringen

Skatteloven §14-41(1) bokstav h siste punktum vil lyde: 

«Som anlegg regnes også frukt- og bærfelt»  

Skatteloven §14-43(3) vil tilføres følgende ordlyd: 

«Forhøyet avskrivningssats gjelder også for frukt- og bærfelt. Fruktfelt kan avskrives med 10%. Bærfelt kan avskrives med 20%».  

 

Kilder: Regjeringen, Regjeringens høringsnotat

← Forrige
Neste →