Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Fra tradisjonell til strategisk økonomistyring

3.11.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Økonomistyring er viktig!

Økonomistyring og driftsregnskapet (det interne regnskapet) er viktig fordi det er med på å skape en bedre forståelse for virksomhetens resultat og skaper rom for å lære av dette for å øke fremtidig verdiskapning. Rådgivningsrollen kan også gjøres med proaktiv, handlingsorientert, ovenfor kunder og gi bedre forståelse for hva som skal til for å lykkes med egen virksomhet.

Hva kjennetegner virksomheter som lykkes bedre enn andre i samme bransje?

Det viser seg at et forhold forklarer store deler av hvorfor noen selskaper lykkes bedre enn andre, og det er forskjellen mellom god og dårlig økonomistyring. Forklart på en annen måte er noen selskaper bedre på å styre selskapet, mens andre er mindre gode.

Omgivelsene er i sterk endring

For mange kan stadige endringer i omgivelsene oppfattes som en trussel, dette er egentlig noe som på mange måter er positivt fordi det innebærer at virksomheter må fokusere mer på det betyr at man i større grad må fokusere på det som er viktig for foretaket.
Den stadig økende konkurransen har i nyere tid blitt større i de fleste bransjer, og det blir dermed stadig viktigere at selskapene har et kontinuerlig fokus på hva er deres styrker, hva er selskapets konkurransefortrinn? Når dette er identifisert, handler det videre om å rendyrke konkurransefortrinnet i virksomheten.

Accountor Training tilbyr nå et kurs innen økonomistyring, hvor krav til effektiv styring, interaktiv og diagnostisk styring, praktisk case, de fundamentale spørsmålene man må ta stilling til for å vurdere om dagens økonomistyring er effektiv nok, kostnadshierarki med flere undertemaer. Kurset holdes av Terje Heskestad som er dosent ved Handelshøyskolen UiA og ved NHH.

Kilde: Accountor Trainings kursmateriell

← Forrige
Neste →