Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Hva er forskjellen mellom fritak og unntak for merverdiavgift?  

21.2.2019

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

I merverdiavgiftsloven skilles det mellom unntak og fritak for merverdiavgift. Ved første øyekast kan disse begrepene se ut til å være en og samme sak, men det er ulike avgiftsmessige konsekvenser mellom det å være unntatt merverdiavgift, og det å være fritatt for merverdiavgift. Her er forskjellene.

Unntak og fritak fra merverdiavgift

De sentrale forskjellene mellom unntak og fritak

Unntak for merverdiavgift betyr at reglene i merverdiavgiftsloven ikke gjelder for omsetningen, og du skal ikke beregne mva for den bestemte varen eller tjenesten.

Fritak defineres som at omsetning og uttak er omfattet av loven, men at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift.  

Næringsdrivende som driver omsetning av varer/tjenester som er unntatt merverdiavgift, er altså ikke omfattet av lovens hovedregel, og man omtaler ofte slik virksomhet/omsetning som «omsetning utenfor loven». Næringsdrivende som har omsetning som er unntatt loven skal derfor ikke beregne utgående merverdiavgift, og de har dermed heller ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift.  

De som er fritatt merverdiavgift er derimot omfattet av lovens hovedregler, og har derfor fradragsrett for inngående merverdiavgift, og har en så kalt «nullsats» på omsetningen.  

Hvilke konsekvenser har det at man er unntatt avgiftsplikt?

Dersom man er unntatt avgiftsplikt

  • – skal man ikke registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret
  • – man har ikke rett til fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester som kjøpes inn til virksomheten
  • – skal man ikke beregne merverdiavgift på varer og tjenester som selges fra virksomheten,
  • – skal man ikke rapportere inn omsetningen i Merverdiavgiftsmeldingen  

Dersom man har en virksomhet hvor deler er unntatt avgiftsplikten, og andre deler er omfattet av avgiftsplikten, må man rapportere, beregne og betale merverdiavgift for den delen av virksomheten som ikke er unntatt avgiftsplikten.  

Hva gjelder for de som er fritatt avgiftsplikten?

De som har fritak for avgiftsplikt trenger ikke å beregne merverdiavgift for bestemte varer eller tjenester, og man er til forskjell fra de med unntak, innenfor merverdiavgiftsloven.

Dette innebærer at

  • – man må registrere seg i Merverdiavgiftsregistret når beløpsgrensen for omsetning er nådd
  • – man kan få fradrag for inngående merverdiavgift (altså avgift på innkjøpte varer og tjenester) når man er registrert
  • – omsetningen skal opplyses i en annen post enn normalt i merverdiavgiftsoppgaven  

 

Lær mer om merverdiavgift og få oppdateringstimer med dette kurset: MVA – reglene for uttak

Kilder:  Skatteetaten, O. Gjems-Onstad m.fl: Lærebok i merverdiavgift (5. utg.),

← Forrige
Neste →