Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Regnskapsførers rolle ved generasjonsskifter

1.2.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Regnskapsføreren har en viktig rolle ved generasjonsskifter i bedrifter: For bedrifter der et generasjonsskifte kan være aktuelt i nær fremtid er regnskapsføreren en viktig rådgiver. Generasjonsskifter kan ta flere år å gjennomføre, så man bør ikke vente for lenge med å sette i gang prosessen, og da kan regnskapsføreren være frempå i god tid og ta initiativ til å starte prosessen.

Trenger du en oppfriskning i reglene om generasjonsskifte og regnskapsførers rolle? Accountor Training tilbyr et kurs med gode råd til deg som regnskapsfører og rådgiver knyttet til generasjonsskifter. Les mer om kurset her!

generasjonsskifte

Regnskapsførers rolle

Regnskapsførere kan på mange plan bidra til generasjonsskifter, ofte fordi regnskapsfører har inngående kompetanse og forståelse for virksomheten. Eksempelvis kan regnskapsfører bistå med analyser av selskapet, eksempelvis strategiske analyser slik som SWOT-analyser, hvor man kartlegger selskapets styrker, svakheter, muligheter og trusler.  

Generasjonsskifter kan ta 3-5 år å gjennomføre, og mange venter for lenge med å sette i gang prosessen. Regnskapsfører kan og bør i mange tilfeller fungere som en rådgiver for kunder som er i en posisjon hvor generasjonsskifte kan være aktuelt i nær framtid. Noe regnskapsfører kan gjøre er å ta initiativ til å starte prosessen med generasjonsskifte.

De viktigste reglene om arv knyttet til generasjonsskifter

Arveloven regulerer de sentrale forhold omkring arv. Hovedregel om arv er at en eier kan fordele og disponere eiendelene etter eget ønske mens man fremdeles er i live. Eksempelvis kan man gi hele virksomheten til kun ett av barna, fordeles mellom barna og gjøre barna arveløse.  

Dersom man har bestemt at ett av barna skal videreføre virksomheten, bør ordningen med avkortning vurderes. Avkortning innebærer at man kan bestemme at den som har fått virksomheten skal få tilsvarende mindre ved fremtidige arveoppgjør, altså når senior dør. Slik avkortning bør nedfelles skriftlig, og med spesifikasjon av hvor mye senere arveoppgjør skal avkortes. En problemstilling som man bør ta stilling til i relasjon til avkortning er om det skal skje med en verdi tilsvarende verdien av gaven da den ble gitt, om den skal indeksreguleres eller om giver skal fastsette verdien av avkortningen.  

Det skal legges til at reglene nevnt i dette avsnitt ikke er uttømmende, eksempelvis eksisterer det en rekke unntak og andre bestemmelser som kan komme til anvendelse i det enkelte tilfelle, eksempelvis når senior sitter i uskiftet bo. 

Helt konkret: Hva er et generasjonsskifte?

Et generasjonsskifte er at en eller flere fra neste generasjon, typisk i nedstigende linje, overtar familiebedriften eller eierskap til familieeide verdier. Det kan være eierskapet til et aksjeselskap, ansvarlig selskap, deltakerselskap, enkeltpersonforetak med flere.   

 

 

Les mer om Accountor Trainings kurs om generasjonsskifte for regnskapsførere

← Forrige
Neste →