Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Hjemmekontor og fradragsrett  

25.4.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi Skatt og avgift

Å innrede et rom i hjemmet for å jobbe hjemmefra, er noe mange av oss gjør. I den forbindelse er det lett å tro at dette automatisk kvalifiserer som et hjemmekontor med rett til fradrag i skatten. Så enkelt er det dessverre ikke, og slike feil kan få økonomiske konsekvenser. Her er det du må vite om hjemmekontor og fradragsrett.

hjemmekontor og fradragsrett

Vil du lære mer om fradrag på skattemeldingen? Kanskje kurset Elbil som firmabil er noe for deg.

Skatterettens definisjon på hjemmekontor

Definisjonen på hjemmekontor er «et eget eller egne rom i hjemmet som utelukkende benyttes i eierens/ektefellens inntektserverv». Typiske eksempler på dette er egne arbeidsrom, legekontor, frisørsalong, lager og familiebarnehage.

I praksis foretar Skatteetaten en helhetlig vurdering av om skattyter rent faktisk har et hjemmekontor. Her vektlegges det blant annet: 

  • Den fysiske utformingen av hjemmekontoret, og om rommet er tilstrekkelig adskilt fra øvrige rom, eksempelvis med egen inngang.
  •   
  • Hvordan arbeidssituasjonen er for skattyter. Blant annet om skattyter bor langt unna jobben og trenger fleksibilitet, og/eller om skattyter driver egen virksomhet.
  •   
  • Om skattyter har andre lokaler eller kontor lett tilgjengelig.
  •   
  • Rommet må utelukkende benyttes som hjemmekontor. Dersom hjemmekontoret eksempelvis benyttes til å ha overnattingsgjester eller til å dyrke egen hobby, vil man være utenfor definisjonen av hjemmekontor i skatteloven, og dermed ikke ha rett til fradrag.  

Typisk vil målgruppen for dette fradraget være enkeltpersonforetak, men alle skattytere som bruker hjemmekontor for å erverve inntekt, kan kreve fradrag dersom vilkårene er oppfylt.  

Dersom man kvalifiserer til hjemmekontor og fradragsrett, skilles det mellom tre typer fradrag; fritaksligning, regnskapsligning og leid bolig.  

Fritakslignet bolig – standardfradrag

Bolig hvor minst 50 % av boligens beregnede leieverdi benyttes av eieren selv, skal fritakslignes. Dette gjelder også dersom en større del av boligen leies ut, så lenge de samlede leieinntektene i løpet av året ikke overstiger 20.000 kroner.  

Ved fritaksligning kan man kreve standardfradraget på 1.800 kroner, som ikke reduseres selv om hjemmekontoret kun er i bruk deler av året.  

Fritakslignet bolig – fradrag for faktiske kostnader

I stedet for standardfradraget, kan man velge å få fradrag for de faktiske kostnadene. I så fall må man sannsynliggjøre at kostnadene knytter seg til hjemmekontoret, og ikke gjelder boligdelen av huset.  

Dersom man har kostnader som ikke kan henføres til egne deler av boligen, slik som ytre vedlikehold, forsikring og kommunale avgifter, skal disse fordeles ut fra leieverdien for boligdelen og hjemmekontoret.  

Regnskapslignet bolig

Dersom skattyter leier ut mer enn 50 % av boligen for mer enn 20.000 kroner i året, skal det foretas en regnskapsligning. Det innebærer at inntekter ved utleie av boligen er skattepliktig, og at kostnader knyttet til utleieaktiviteten er fradragsberettiget.  

Hjemmekontor i egen bolig som regnskapslignes, gis fradrag etter de ordinære reglene for bygg som regnskapslignes.   

Leid bolig

Dersom man krever fradrag for faktisk påløpte kostnader for hjemmekontor i leid bolig, må disse kostnadene fordeles skjønnsmessig på boligdelen og hjemmekontoret, ut fra leieverdien. Eksempelvis kan fradrag for renhold av hjemmekontor fradragsføres. Merk at det ikke gis fradrag for skattyters eller ektefelles arbeid med renhold av hjemmekontoret.  

Les om hva Skattetaten selv sier om hjemmekontor og fradragsrett på deres hjemmesider.

 

Kilde:  Visma

← Forrige
Neste →