Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Hvilke driftsmidler kan man avskrive skattemessig? 

3.7.2019

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Hvordan kan du best vurdere behovet for skattemessige avskrivninger på driftsmidler?

Vi går gjennom reglene her.

avskrivning driftsmidler

Skattemessige avskrivninger har betydning for hvor mye fradrag man får for anskaffelse av driftsmidler i de enkelte årene. Jo høyere avskrivning man får tidligere, jo mer gunstig er det. Imidlertid er det slik at skattereglene er konsekvente på hvilken sats man kan avskrive ulike typer driftsmidler med, og man kan dermed ikke velge dette fritt selv.

Hva er avskrivninger? 

Avskrivninger innebærer at investeringer i driftsmidler fradragsføres i regnskapet gjennom å fradragsføre anskaffelsen over flere år, og i praksis innebærer det at man fradragsfører verdifallet av eiendelen etterhvert som den brukes og slites. Fordi regnskapsreglene og skattereglene har ulike regler for hvordan driftsmidler skal avskrives, vil man få midlertidige forskjeller.   

Hvilke driftsmidler kan man avskrive skattemessig? 

Driftsmidler er fysiske eller immaterielle formuesobjekt som er anskaffet til eller til bruk i inntektsgivende aktivitet. Driftsmidler må avgrenses mot formuesobjekt som er kjøpt med henblikk på videre salg, som vil anses som omløpsmiddel og vil derfor ikke være driftsmiddel.  

Det er varige og betydelige driftsmidler man plikter å aktivere som det heter i skatteloven, som innebærer at man må gjennomføre saldoavskrivninger og ikke kan fradragsføre anskaffelsen direkte. Et driftsmiddel anses som «varig» dersom det antas at driftsmidlet vil ha en brukstid på minst 3 år ved anskaffelsen. «Betydelig» er når kostprisen er 15.000 kroner eller mer.  

Dette betyr at anskaffelser som har kortere brukstid enn 3 år eller har en kostpris mindre enn 15.000 kroner, kan fradragsføres fullt ut året driftsmiddelet er anskaffet, noe som også er det mest lønnsomme skattemessig sett.  

Vil du gå mer i dybden på skattemessig avskriving av driftsmidler? Sjekk ut dette kurset på Accountor Training – vi lærer deg hvordan du best kan vurdere behovet for skattemessige avskrivninger på driftsmidler, og hvordan du utarbeider en nedskrivningstest for små- og mellomstore virksomheter.

Saldoavskrivninger  

Skattemessig avskrives fysiske driftsmidler etter saldometoden, hvor ulike driftsmidler deles inn i ulike saldogrupper. Grunnlaget for saldoavskrivningene er fjorårets saldo ved utgangen av året pluss eventuelle erverv i løpet av året og påkostninger. Vedlikehold får man direkte fradrag for skattemessig, og berører dermed ikke saldoavskrivningene eller saldoen for driftsmidlet.   

I avskrivningsgrunnlaget inngår også eventuell merverdiavgift dersom den næringsdrivende som har anskaffet driftsmidlet ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift.   

 

 

Kilder: KPMG, Altinn

← Forrige
Neste →