Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Hvilke endringer er på vei i lovverket for regnskapsbransjen? Her er oversikten 

28.12.2018

Aktuelt og nyheter

Over lengre tid har det vært arbeid knyttet til endring av blant annet regnskapsloven, regnskapsførerloven og bokføringsloven. Arbeidet er fremdeles ikke ferdigstilt, og mange av oss er kanskje nysgjerrige på hva status er for de omfattende endringene. Vi går gjennom status for ny regnskapslov, ny regnskapsførerlov, og status for forenklingene i bokføringsloven.

Lovendringer i regnskapsbransjen

Status for ny regnskapslov

Juni 2017 varslet Finansdepartementet at arbeidet med ny regnskapslov ville bli satt på vent. Departementet begrunnet dette med behovet for mer utredning av alternativene til det lovforslaget som Regnskapslovutvalget presenterte i 2015. Endringene foreslått av Regnskapslovutvalget gikk blant annet ut på at ny regnskapslov utfylles med regnskapsstandarder basert på IFRS for små og mellomstore selskap.

Sørg for å holde deg oppdatert på nye endringer i regelverket! På Accountor Training får du oppdaterte kurs med siste nytt. Sjekk ut våre kurs her.

Fritak for årsberetning for små foretak i regnskapsloven

Endringen ble satt i kraft 1. januar 2018 med virkning for regnskapsåret 2017. Det er likevel foreslått å gjeninnføre at små foretak må redegjøre for likestilling og ikke-diskriminering i et offentlig tilgjengelig dokument. Videre er det også foreslått at selskap med over 50 ansatte skal gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter kjønn, kartlegge bruk av ufrivillig deltidsarbeid og forebygge kjønnsrelatert vold og redegjøre for dette i et offentlig tilgjengelig dokument.

Ny regnskapsførerlov

Juni 2018 ble det lagt frem en utredning med forslag til ny regnskapsførerlov. Forslaget som foreligger per i dag viderefører lovens virkeområde og de sentrale reguleringene omkring autorisasjon og krav til oppdragsutførelsen. I utredningen er det foreslått å innføre krav til styringen av regnskapsforetak, mer fleksibilitet i etterutdanningen og å innføre yrkestittelen «statsautorisert regnskapsfører». Dersom lovendringen fremmes for Stortinget våren 2019, kan ny regnskapsførerlov tre i kraft fra 1. januar 2020.

Forenklinger i bokføringsregelverket

Sommeren 2016 hadde Finansdepartmenetet høring på forslag om endring i bokføringsreglene. Forslagene gjelder blant annet bokføring av samleposter i kunde- og leverandørspesifikasjon, beløpsgrenser for prosjektregnskap for bygg- og anleggsbransjen og dokumentasjon av merverdiavgift ved innførsel av varer. Forslagene er fremdeles under behandling.

 

Kilde: Revisjon og regnskap

← Forrige
Neste →