Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Hvordan skille vedlikehold og påkostninger skattemessig?  

22.11.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Å skille mellom vedlikehold og påkostninger er vanskelig, og det er noe mange er usikre på. Skal skiftning av gulv i et næringsbygg regnes som vedlikehold eller påkostning? Er standarden forbedret eller er det kun en opprettholdelse av standarden? 

Dersom kostnadene kan regnes for å være vedlikehold er det gunstig rent skattemessig, og det er derfor smart å vurdere dette. Nedenfor har vi sett nærmere på hvordan skatteetaten definerer og vurderer påkostninger og vedlikehold.

Skatteetatens definisjon av vedlikehold

Skatteetaten definerer vedlikehold som «arbeid for å bringe et formuesobjekt tilbake til den stand det tidligere har vært som nytt». Vedlikehold kan være å rette opp i slitasje gjennom å male et bygg, reparere skader og lignende. Modernisering av et formuesobjekt kan også være ansett som vedlikehold i en viss utstrekning.

Vil du lære mer om dette temaet? Sjekk ut dette kurset: Årsoppgjør for anleggsmidler og langsiktig gjeld

Påkostninger er å sette noe i bedre stand enn tidligere

Kostnader som fører til at formuesobjektet settes i en stand det ikke har hatt tidligere er ikke ansett som vedlikehold. Påkostninger er med andre ord arbeid som fører til at formuesobjektet får en bedre stand eller en annen stand enn det tidligere har vært i, og er eksempelvis tilbygg, modernisering eller andre endringer av formuesobjektet. Påkostninger skal aktiveres til formuesobjektets inngangsverdi og kommer til fradrag gjennom realisasjon, uttak eller eventuelle avskrivninger.

Skal det vurderes samlet eller individuelt?

I utgangspunktet skal hver post vurderes for seg. Dersom man skifter gulv i et bygg, må man vurdere om dette spesifikt er å regne som påkostning eller vedlikehold. Omfattende rehabilitering av et bygg eller annet formuesgode, hvor det ikke er mulig eller vanskelig å fordele de ulike postene, vil man måtte gjennomføre en helhetsvurdering hvor en tar hensyn til standardforbedringen av formuesobjektet sett under ett.

Det er skattemessig lønnsomt å få kostnader klassifisert som vedlikehold

Forskjellen mellom hvorvidt en kostnad knyttet til forbedring av eksempelvis et bygg, er å regne som vedlikehold eller påkostning, har store konsekvenser skattemessig. Dersom kostnaden er å regne som vedlikehold, vil kostnaden i sin helhet fradras i alminnelig inntekt det året kostnaden oppsto, og dermed redusere skattebelastningen. Dersom kostnaden er å regne som påkostning, vil den aktiveres og kostnaden fradras over tid. Verdien av å få denne kostnaden fradratt i året den oppsto er vesentlig høyere enn over tid, og det er derfor lønnsomt å forsøke å få en slik kostnad klassifisert som vedlikehold skattemessig.

 

Kilder:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/vedlikehold/V-3.013/V-3.014/

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/vedlikehold/V-3.013/V-3.019/

 

 

← Forrige
Neste →