Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Kan morselskap i konsern følge reglene for små foretak i regnskapsloven?

11.9.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

God regnskapsskikk for små foretak: Det stilles strengere krav på mange områder for foretak som defineres som store, sammenlignet med de som oppfyller vilkårene for små foretak i regnskapsloven. Eksempelvis kan små foretak utarbeide noter etter forenklede krav, noe som betyr at man sparer både penger og tid. Små foretak må heller ikke utarbeide kontantstrømoppstilling, og kunne fra og med regnskapsåret 2017 unnlate å utarbeide årsberetning. Kan morselskap i konsern følge reglene for små foretak i regnskapsloven?

Når kan morselskap i konsern følge reglene for små foretak?  

Utgangspunktet er at man må se konsernet som helhet under ett. Morselskapet oppfyller bare vilkårene for små foretak dersom alle datterselskap, inkludert de som utelates fra konsolidering og morselskapet, oppfyller vilkårene for små foretak.   

Dersom vilkårene ikke er oppfylt, kan likevel datterselskapene følge reglene for små foretak i sine selskapsregnskap, det er kun morselskapet og konsernregnskapet som ikke kan følge reglene for små foretak.

Ta et fordypningskurs i dette temaet! Accountor Training tilbyr nå et fordypningskurs innen god regnskapsskikk for små foretak

Hva er et morselskap etter regnskapsloven?

Ifølge regnskapsloven §1-3 er et morselskap et selskap som sammen med et datterselskap eller tilknyttet selskap, utgjør et konsern. Altså er et morselskap et selskap som eier aksjer i et annet selskap.  

Videre må selskapet ha bestemmende innflytelse over selskapet det eier. Bestemmende innflytelse oppnås enten ved at morselskapet eier så mange aksjer eller andeler i et annet selskap at det representerer flertallet av stemmene i det andre foretaket. Det andre alternativet er dersom morselskapet har rett til å velge eller avsette et flertall av medlemmene i det andre foretakets styre.  

Kriteriene for å være et lite foretak etter regnskapsreglene

Små foretak er definert i regnskapsloven §1-6, og defineres som selskaper som ikke faller under regnskapsloven §1-5, og som på balansedagen har to av tre vilkår oppfylt: 

  • – Salgsinntekt på mindre enn 70 millioner kroner, 
  • – Balansesum på mindre enn 35 millioner kroner, 
  • – Gjennomsnittlig antall ansatte er mindre enn 50 årsverk.  

Når det gjelder inntekter er kun ordinære inntekter fra hovedvirksomheten omfattet, det vil si at det kun er salgsinntekter man vurderer vilkåret ut fra. Andre inntekter inkluderes altså ikke i vurderingen.  

Trenger du oppdateringstimer i finansregnskap? Ta et fordypningskurs innen god regnskapsskikk for små foretak. Kurset varer i halvannen time, og du får to timer oppdatering i finansregnskap. Om du ikke har abonnement på Accountor Training kan du bestille et gratis testabonnement, og prøve alle kursene du vil i en hel uke.

Kan morselskap i konsern følge reglene for små foretak? Det får du en dypere innføring i i dette kurset.

 

Kilder: Accountor Trainings kurs- og kursmateriell   

← Forrige
Neste →