Accountor Training Vlogg

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Klausuler i arbeidsforhold

15.6.2017

Aktuelt og nyheter Lønn og personal

1.januar 2016 ble klausuler lovfestet i arbeidsmiljøloven. Lovverket og reglene omkring bruk av klausuler er strenge, samt at det innebærer mer saksbehandling for arbeidsgiver. Hensikten bak bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om klausuler er å begrense bruken av de. Dette medfører at arbeidsgiver må vurdere hvorvidt det faktisk er nødvendig å innføre klausuler for sine ansatte.

Konkurranseklausuler
Konkurranseklausul er en skriftlig avtale med arbeidsgiver som begrenser arbeidstakers adgang til å ta en stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte opp/drive/delta i annen virksomhet i et visst tidsrom etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Slike avtaler kan kun etableres så fremt det er nødvendig for å sikre arbeidsgivers behov for vern mot konkurranse og kan ikke ha en varighet på mer enn ett år etter at arbeidsforholdet ble avsluttet.

Kundeklausuler
Er en skriftlig avtale som skal hindre/begrense arbeidstaker i å kontakte arbeidsgivers kunder etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Klausulen kan kun omfatte kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året, og kan ikke ha en varighet på mer enn ett år regnet fra da arbeidsforholdet med arbeidstaker ble avsluttet.

Rekrutteringsklausuler
Arbeidsgiver kan ikke inngå avtale med andre virksomheter som begrenser/hindrer arbeidstakers mulighet til ansettelse hos andre selskaper. Rekrutteringsklausuler kan likevel inngås i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, men det fordrer at arbeidsgiver skriftlig informerer alle berørte parter samt at den maksimalt kan ha en varighet på seks måneder.

Accountor Training tilbyr nå kurs innen overnevnte former for klausuler. Klausulenes innhold, betydning og lover som hjemler klausuler samt lover og andre avtaler som påvirker klausuler med mer er tema for dette kurset. Kurset gjennomføres av Eirin Simonsen som er advokat og partner hos Brækhus advokatfirma som besitter svært god kompetanse på området.

Link til kurs: https://accountortraining.no/courses/nye-regler-om-konkurranse-kunde-og-rekrutteringsklausuler/

 

← Forrige
Neste →