Accountor Training Vlogg

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Konkurs – hendelsesforløpet ved konkursåpning

11.5.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Betingelsen for å åpne konkurs er at selskapet er insolvent, som innebærer at selskapet er illikvid samt at det foreligger insuffisiens. Insolvens foreligger når selskapet ikke kan oppfylle sine løpende forpliktelser (illikvid) samt at foretakets eiendeler ikke kan gi dekning for foretakets forpliktelser (insuffisiens). Forbigående likviditetsproblemer er ikke ensbetydende med at det vi bli åpnet konkurs i foretaket, og er dermed ikke regnet for å være illikviditet etter konkurslovens bestemmelser.

Hvem kan åpne konkurs i et foretak?

Domstolene er de som kan åpne konkurs i et foretak, men det åpnes kun konkurs dersom en av partene ønsker at det skal åpnes konkurs, altså kreditorene eller foretaket selv.

Hva skjer når konkursen er åpnet?

Først opprettes et konkursbo, boet er et eget rettssubjekt. En advokat vil oppnevnes som bostyrer samt et kreditorutvalg opprettes. Deres mål er å realisere, altså selge konkursboets eiendeler for å få dekket kreditorenes krav. Her vil mye av arbeidet bestå i å kartlegge verdiene foretaket har, samt disposisjoner som er foretatt tiden før konkursen ble åpnet. En god del disposisjoner kan omstøtes, altså tilbakeføres til konkursboet for å redusere kreditorenes tap.

Konkurskarantene

Formålet med konkurskarantene er å hindre personer som til stedighet er involvert i konkurser, fra å stifte nye selskaper og å være involvert i ledelsen, slik som daglig leder eller styreverv, i nye foretak. Bostyrer vil i forbindelse med en konkurs vurdere om det er grunnlag for konkurskarantene, og bostyrer vil i så fall fremme et slikt forslag for tingretten. Konkurskarantene vil ha en varighet på inntil to år.

Straff

Det er blant annet straffbart å unndra, altså skjule midler fra konkursboet og dets kreditorer når konkursen er åpnet. Bostyrer vil undersøke om det er begått straffbare forhold før og/eller i forbindelse med konkursen, og i så fall melde dette videre til politiet for videre etterforskning. Brudd på straffelovens bestemmelser kan medføre bøter og fengsel.

← Forrige
Neste →