Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Leieavtaler i regnskapet

12.8.2019

Aktuelt og nyheter

For mange bedrifter er det vanlig og fordelaktig å lease driftsmidler fra profesjonelle aktører sammenlignet med å låne penger og kjøpe driftsmidlene på egenhånd. Dette har blitt mer og mer vanlig i stadig flere bransjer, og dette har også regnskapsmessige konsekvenser for bedriften.

Blant annet har klassifiseringen av leieavtaler en effekt på selskapets nøkkeltall. Les om reglene som gjelder for leieavtaler i regnskapet. 

leieavtaler i regnskapet

Regnskapsloven og leieavtaler

Den gjeldende regnskapsloven har ingen konkrete bestemmelser om den regnskapsmessige behandlingen av leide driftsmidler. Regnskapsføringen av leieavtaler må derfor utledes av de grunnleggende regnskapsprinsippene, og transaksjonsprinsippet er det sentrale prinsippet i denne sammenheng. 

Transaksjonsprinsippet tilsier at en leieavtale er en regnskapsmessig transaksjon dersom det mest vesentlige av risiko og kontroll er overført, noe som betyr at leieavtalen mellom partene må studeres nærmere for å kunne ta stilling til den regnskapsmessige behandlingen.  

Regnskapsloven §5-11 regulerer at små foretak kan unnlate å balanseføre leieavtaler, og denne unntaksregelen impliserer at øvrige foretak må balanseføre leieavtaler i de fleste tilfeller.  

Selv om leieavtaler ikke er direkte regulert i regnskapsloven, er regnskapsmessig behandling nærmere regulert i NRS 14 om Leieavtaler. Regnskapsstandarden skiller mellom finansielle og operasjonelle leieavtaler.  

Finansiell- eller operasjonell leieavtale?

En finansiell leieavtale etter Norsk Regnskapsskikk er en avtale hvor det vesentligste av den økonomiske risikoen og kontrollen som knytter seg til driftsmidlet, er overført til leietaker, men uten at selve eiendomsretten er overført til leietaker. I slike tilfeller har leietaker i realiteten overtatt driftsmidlet og finansiert dette med en leieavtale.  

Ifølge NRS 14 er det tilstrekkelig at ett av følgende kriterier er oppfylt for å kunne anse en leieavtale som finansiell regnskapsmessig:  

  • – Leietaker har rett til å kjøpe eiendelen etter endt leieperiode 
  • – Estimert leieperiode tilsvarer det mest vesentlige av eiendelens økonomiske levetid 
  • – Nåverdien av estimerte leiebeløp tilsvarer markedsverdien av eiendelen ved inngåelse av leieavtalen 
  • – Særegenheter ved driftsmidlet.  

Etter NRS 14 er operasjonelle leieavtaler de som ikke klassifiseres som finansielle leieavtaler.  

Regnskapsmessige konsekvenser av skillet mellom finansielle og operasjonelle leieavtaler

Leieavtaler som klassifiseres som finansielle skal inn i balansen, hvor nåverdien av leiebetalingene i leieperioden tas inn som en leieforpliktelse, med motpost balanseført driftsmiddel. Videre vil leiebetalingene kostnadsføres over resultatregnskapet, og driftsmidlet avskrives over leieperioden.   

Dersom leieavtalen klassifiseres som operasjonell skal det ikke foretas en balanseføring, kun en kostnadsføring av de terminvise leiebeløpene som en del av driftskostnaden.  

Vil du lære mer om leieavtaler i regnskapet?

Accountor Training tilbyr nå kurs i leieavtaler, holdt av Terje Heskestad, som er dosent ved Handelshøyskolen UiA og ved NHH. Kurset vil diskutere hva som kjennetegner de ulike leieavtalene, hvordan leieavtaler påvirker selskapets nøkkeltall, case som gir god forståelse av regnskapsføringen samt verdsettelsen og regnskapsføringen av leieavtaler og presentasjon, noteinformasjon med mer.  Sjekk ut kurset her. Om du ikke har abonnement hos Accountor Training kan du bestille en ukes gratis prøve-abonnement her.

 

Kilder:
Accountor Trainings kursmateriell, Årsregnskapet i teori og praksis, 2019. Gyldendal 

← Forrige
Neste →