Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Finansdepartementet med ny tolkning om merverdiavgift og overdragelse av bygg under oppføring 

14.11.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

13. september 2018 kom Finansdepartementet med en uttalelse som gjelder fradrag for merverdiavgift knyttet til oppføring av bygg, i de tilfellene hvor bygget overdras før bygget er ferdigbygget. Skattedirektoratet ble derfor bedt om å trekke en prinsipputtalelse som ble utgitt i februar 2015.

merverdiavgift og overdragelse av bygg under oppføring

Tidligere praksis

Skattedirektoratet har tidligere lagt til grunn at et av vilkårene for fradrag for merverdiavgift ved overdragelse av bygg under oppføring, er at leietaker er til stedet i bygget ved overdragelsen. Skattedirektoratets uttalelse gjaldt fisjon spesielt, men har i praksis blitt antatt for å gjelde overdragelser generelt. Dette har ført til at omorganisering og salg har vært vanskeligere for mange aktører innen eiendom.  

Lær mer om merverdiavgift med dette kurset fra Accountor Training: Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Finansdepartementets syn i saken – endring i praksisen på området

Finansdepartementet har derimot uttalt at fradragsretten må vurderes ut fra merverdiavgiftslovens hovedregel om fradrag. Uttalelsen kan forstås slik at mva knyttet til byggekostnader, som hovedregel er fradragsberettiget så lenge kostnadene knyttet seg til lokaler som benyttes av avgiftspliktige leietakere. Det vil fremdeles være slik at bygningsmessige påkostninger som overstiger 500.000 kroner inkludert merverdiavgift, må inngå avtale om justeringsplikt mellom partene i overdragelsen for å unngå tilbakeføring av merverdiavgift.   

Når utleier ikke har kommet i gang med leieforhold

I tilfellene hvor utleier ikke har kommet i gang med leieforhold, men har forhåndsregistrert seg i merverdiavgiftsregistret etter gjeldende regler for fremtidig utleie til avgiftspliktige leietakere, har Finansdepartementet uttalt at fradragsretten ikke er i behold dersom eiendommen overdras før byggearbeidet er fullført. Bakgrunnen for dette er at aktuelle byggetiltak ikke tas i bruk i avgiftspliktig virksomhet før overdragelsen er skjedd, noe som fører til at en overdragelse i slike tilfeller vil avskjære retten til fradrag.  

  

Kilder: RSM

 

← Forrige
Neste →