Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Slik er reglene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret  

29.8.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi Skatt og avgift

Merverdiavgift er en avgift alle er i kontakt med, enten det er som kunde, som innehaver av virksomhet eller som regnskapsfører. Regelverket er komplisert for mange av oss, og som regnskapsfører må man forholde seg til Merverdiavgiftsregisteret. Har du full kontroll på reglene som gjelder der?

merverdiavgiftsregisteret

Hvem må registrere seg i merverdiavgiftsregisteret?

Alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over 50.000 har plikt til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi man ikke har rett til å fakturere med merverdiavgift og føre fradrag for merverdiavgift på innkjøp, før man er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Beløpsgrensen på 50.000 i omsetning gjelder for bedrifter og de fleste organisasjoner, men veldedige og allmennyttige organisasjoner har en beløpsgrense på 140.000 kroner.   

Forhåndsregistrering

For å kunne gjennomføre en forhåndsregistrering, må man enten ha foretatt anskaffelser for minst 250.000 kroner som har sammenheng med senere avgiftspliktig virksomhet, eller dersom det er rimelig å tro at man vil overstige terskelverdien på 50.000 kroner innen tre uker fra omsetningen igangsettes.  

Arbeider du med årsoppgjør? Vi har fått en revisor til å gjennomgå ti typiske feil som gjøres av regnskapsførere ved årsavslutningen – last ned guiden her.

Frivillig registrering

Noen typer virksomhet, som i utgangspunktet er unntatt registrering i merverdiregisteret, kan registrere seg frivillig. De kan da få fradrag på merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten, og kan eksempelvis være kostnader i forbindelse med utleie av næringslokaler.  

Når må man starte å beregne merverdiavgift?

Når man passerer beløpsgrensen, skal det beregnes merverdiavgift fra og med den fakturaen eller det salget som gjør at beløpsgrensen passeres.  

Regler om tilbakegående avgiftsoppgjør

Du kan kreve å få tilbake merverdiavgift på anskaffelser som ble foretatt før du ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret, inntil tre år tilbake i tid. Forutsetningen for dette er at varen eller driftsmidlet ikke er solgt videre uten merverdiavgift, og at eiendelen eller varen benyttes i avgiftspliktig virksomhet. Dette gjøres ved å levere en tilleggsmelding for merverdiavgift for den terminen virksomheten ble Merverdiavgiftsregisteret, som leveres samtidig som den første ordinære merverdiavgiftsmeldingen. Det er også krav om at dokumentasjon skal være tilgjengelig i regnskapet, og at dokumentasjonen skal kunne fremlegges ved behov.  

Vil du ha en grundigere innføring i dette?

Accountor Training tilbyr nå kurs innen registrering i Merverdiavgiftsregistret. Kurset går i dybden på vilkårene for registrering, de ulike typene registrering, registrering av utenlandsk virksomhet, når virksomheter kan fakturere merverdiavgift, virkningstidspunktet for registrering og sletting fra registret. Les mer og ta kurset her. Om du ikke har abonnement på Accountor Training kan du opprette et testabonnement og prøve oss gratis i en hel uke.

Kurset er egnet for alle som arbeider med merverdiavgift, særlig regnskapsførere og revisorer. Kurset holdes av Hilde Alvsåker, som til daglig arbeider som avgiftsrådgiver hos Skattebetalerforeningen.  

 

Kilder: Accountor Trainings kurs og kursmateriell, Skatteetaten, Altinn

← Forrige
Neste →