Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Midlertidig ansettelse: Dette er reglene

6.2.2018

Aktuelt og nyheter Lønn og personal

Lovendringen i 2015 åpnet for en mer fleksibel og muligens økt bruk av midlertidige ansettelser. Det er viktig å ha god kjennskap til regelverket, bryter du reglene for midlertidig ansettelse kan det få alvorlige konsekvenser. Det er en rekke vilkår i arbeidsmiljøloven som må oppfylles, kjenner du til reglene?

Lær reglene om midlertidig ansettelse på nettkurs: Les mer og ta kurset her.

Hvorfor velger mange bedrifter å ansette midlertidig?

Midlertidig ansettelse innebærer en større fleksibilitet for foretak, spesielt for de i oppstartsfasen, sesongbasert virksomhet, i forbindelse med omorganisering eller ved usikkerhet omkring fremtidig behov for arbeidskraft.  

Midlertidige ansettelser åpner også for muligheter for arbeidstaker – det kan bli lettere å komme seg inn i arbeidsmarkedet og flere får anledning til å prøve seg i arbeid samtidig som selskapet får større mulighet til å prøve ut sitt behov for arbeidskraft.  

Midlertidig ansettelse – dette sier loven

Avtale om midlertidig ansettelse kan inngås:

  • – Når arbeidet er av midlertidig karakter
  • – I forbindelse med vikariater eller praksisarbeid
  • – Dersom foretaket deltar i arbeidsmarkedstiltak og lignende

Det som er svært viktig er at det må foreligge et midlertidig og tidsavgrenset behov for arbeidskraft. Dette innebærer at generelle variasjoner i ordretilgang, arbeidsmengde eller usikkerhet om fremtidig arbeidsmengde i foretaket er ikke grunnlag for midlertidige ansettelser. Dersom det foreligger et permanent behov for arbeidskraft i foretaket, altså når vilkåret for midlertidige ansettelse ikke er oppfylt, skal foretaket fylle dette behovet ved å benytte fast ansettelse.  

Kravet om arbeid av midlertidig karakter – hva det innebærer

Det er et absolutt krav om at arbeidsgiveres behov for arbeidskraft er tidsavgrenset. Dersom arbeidets karakter tilsier det og arbeidet skiller seg fra det som ordinært utføres i foretaket, altså arbeid som normalt ikke utføres i den løpende driften vil vilkåret være på god vei å være oppfylt. Eksempler her kan være prosjekter og sesongarbeid.  

Hvorvidt arbeidet faktisk er av midlertidig karakter, avhenger av en helhetsvurdering av forholdet der en rekke hensyn spiller inn, slik som: 

  • – Forhold eller hensyn i foretaket som nødvendiggjør behovet for en tidsbegrenset arbeidsavtale
  • – Partenes forutsetninger
  • – Ansettelsesperiodens varighet
  • – Ryddig organisering av midlertidige ansettelsesforhold
  • – Faktiske sysselsettingsmuligheter i virksomheten fremover
  • – Saklige behov

Accountor Training tilbyr kurs innen reglene om ansettelse, med hovedvekt på midlertidige ansettelser. Kurset vil ta for seg etablering av ansettelsesforhold, forskjellene mellom fast og midlertidig ansettelse, vikariater, praksisarbeid, forslag til endringer i gjeldende lov med mer. Les mer og ta kurset her!

 

Kilde: Accountor Trainings kursmateriell  

← Forrige
Neste →