Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Merverdiavgift: Justeringsavtale for næringseiendom og kapitalvarer  

31.7.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

For at en selger av en eiendom får videreført den avgiftsmessige statusen på eiendommen inngås en justeringsavtale mellom selger og kjøper. 

justeringsavtale

Formålet med justeringsreglene er å motvirke tilpasninger som har til hensikt å unngå merverdiavgift, gi en mer korrekt avgiftsbehandling over tid og motvirke konkurransevridninger. Bestemmelsene om justering ble innført i 2008 og gjelder for anskaffelse av kapitalvarer av en viss verdi.  

Næringsdrivende har etter merverdiavgiftsloven rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester til bruk i virksomheten. Fradrag for inngående merverdiavgift skjer i samsvar med bruken av den på anskaffelsestidspunktet. I ettertid kan det oppstå bruksendringer, og det er her reglene om justering kommer inn. Justeringsreglene sier at det skal skje en justering av fradragsført eller ikke fradragsført merverdiavgift når bruken endres. Her gjelder også visse beløpsgrenser.  

Hovedtrekkene i reglene om justering

Justeringsreglene innebærer at inngående merverdiavgift på kapitalvarer skal justeres opp eller ned på kapitalvarer dersom tilknytningen mellom kapitalvaren og den avgiftspliktige virksomheten endres etter anskaffelsen og en viss periode fremover, justeringsperioden.  

Justeringsperioden er ulik for ulike kapitalvarer, for maskiner, inventar og andre driftsmidler er denne 5 år, mens for fast eiendom, anlegg og byggetiltak er justeringsperioden 10 år. Personkjøretøy er med andre ord ikke omfattet av justeringsreglene.   

Når gjelder justeringsreglene?

Plikt til justering kan oppstå ved 

  • Endret bruk 
  • Omsetning av andre kapitalvarer enn fast eiendom 
  • Overdragelse av eiendom 
  • Overdragelse av virksomhet 
  • Opphør av virksomhet  

 Særlig for fast eiendom er denne problemstillingen sentral. Reglene trer i kraft ved fullføring av bygningen eller anlegget, da påbygg eller ombygging ble fullført, ferdigattestert, når brukstillatelse foreligger, eller når bygget tas i bruk der hvor brukstillatelse ikke kreves.  

Ved salg eller omdisponering av fas eiendom før fullføring, skal tidligere fradragsført inngående merverdiavgift tilbakeføres.  

Salg eller omdisponering

Ved salg av kapitalvarer, omdisponering eller opphør av virksomhet, vil det foretas en samlet justering av merverdiavgiften for den gjenværende delen av justeringsperioden, i form av en økning eller reduksjon av inngående merverdiavgift.  

Tilsvarende vil det ved opphør eller salg av fast eiendom måtte foretas en justering som innebærer at fradragsprosenten settes til 0 gjenværende justeringsperiode.  

Eksempel

Dersom et bygg selges i år fem etter ferdigstillelse, skal 6/10 av tidligere fradragsført merverdiavgift på oppføringen av bygget tilbakeføres, altså tilbakebetales via omsetningsoppgaven. Dersom det kun er tale om delvis endret bruk eller overdragelse av fast eiendom, vil justeringen kun omfatte merverdiavgift tilknyttet den delen av eiendommen som har endret bruk eller overdras. En slik delvis justering kan ikke foretas for andre kapitalvarer.   

Justeringsavtale ved salg av fast eiendom

En justeringsavtale har til hensikt å unngå at selger må tilbakeføre eventuell fradragsført merverdiavgift. En slik avtale inngås mellom kjøper og selger for å sikre videreføring av avgiftsmessig status av en eiendom.  

 

Vil du lære mer om skatt og avgift? Ta dette kurset: MVA, toll og særavgifter

Kilder:  KPMG, Visma

← Forrige
Neste →