Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Mva-melding

Mva-meldingen – frist 10.april!

Mva-meldingen erstatter den tidligere omsetningsoppgaven, men med noen endringer. Den viktigste endringen er knyttet til import av varer til bruk i virksomheten. Tidligere når man importerte varer måtte mva på slik innførsel betales på grensen når varen ble fortollet, enten ved tollkredit eller utlegg fra transportøren.

Alt som knytter seg til mva er nå samlet i mva-meldingen som forenkler mye.

Privatpersoner og mindre virksomheter som ikke leverer mva-melding må gjøre som før, betale mva ved innførsel av varer som importeres.

Hvem leverer mva-melding?
Virksomhet som skal være registrert i mva-registeret skal levere mva-melding. Registreringsplikten oppstår når omsetningen og uttak fra virksomheten har oversteget kr 50.000 (ved førstegangsregistrering) i løpet av en periode på tolv måneder. Næringsdrivende kan også registrere sin virksomhet på forhånd selv om beløpsgrensen ikke er nådd, dersom det er foretatt betydelige anskaffelser og/eller dersom omsetningen hos vedkommende vil overstige beløpsgrensen innen tre uker fra omsetningen igangsettes. Bestemmelsene er hjemlet i merverdiavgiftsloven §2-1 om registreringsplikten og §2-4 knyttet til forhåndsregistrering.

Når tas mva-meldingen i bruk?
Mva-meldingen skal brukes for all mva som bokføres i 2017. Dermed må også regnskapsføringen tilpasses de nye reglene fra 1.januar 2017. 1.termin 2017 er første gang mva-meldingen sendes inn med frist for innsending 10.april.

Frister:
1.termin 10.april
2.termin 10.juni
3.termin 31.august
4.termin 10.oktober
5.termin 10.desember
6.termin 10.februar