Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Når vil arbeid på tomt regnes som en kapitalvare etter merverdiavgiftsloven?

4.9.2019

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Skatt og avgift på eiendom er et komplisert felt for mange næringsdrivende. Tomt er et særtilfelle innenfor eiendom, og reglene for fradragsføring av merverdiavgift på tomt og arbeid på tomt er ikke helt klare på alle områder. Senest i februar 2019 kom Skattedirektoratet med en ny uttalelse på dette området.  

Har betydning for om man kan få fradragsført merverdiavgift

En forutsetning for at man kan anvende merverdiavgiftsreglene om justering er at eiendommen er eller har vært omfattet av merverdiavgiftsreglene. Dette innebærer at den næringsdrivende er registrert i merverdiavgiftsregistret og har rett til fradrag for inngående merverdiavgift.  

Justeringsreglene er et regelsett som supplerer den opprinnelige fradragsretten som den næringsdrivende har på anskaffelsestidspunktet, hvor det kan oppstå en justering av tidligere fradragsført eller ikke fradragsført merverdiavgift når bruken endrer seg.   

Krav om fysisk arbeid for at tomt skal regnes som kapitalvare

Utgangspunktet fra rettspraksis på området er at det må ha vært foretatt fysisk arbeid for at en tomt skal kunne regnes som en kapitalvare. Dersom det er foretatt fysisk arbeid på tomten, kan inngående merverdiavgift fradragsføres.  

Uttalelse fra skattedirektoratet – kan få betydning fremover

19. februar 2019 kom Skattedirektoratet med en uttalelse som tok stilling til om tomtearbeid er en kapitalvare. I denne uttalelsen trekkes det frem flere dommer, hvor Skattedirektoratet har tolket Høyesterettsdommene slik at grensen for når en kapitalvare for tomt oppstår, er i skjæringspunktet mellom klargjøringen av tomten og grunnarbeidet med selve fundamenteringen av bygg på en tomt. Det er likevel viktig å merke seg at Skattedirektoratets uttalelse i denne forbindelsen er knyttet til en konkret sak, og at faktum i denne saken ikke nødvendigvis lar seg anvende for alle tilfeller.

Denne uttalelsen kan skape utfordringer for næringsdrivende i tilfeller hvor bygg overdras før fullføringen av bygget. Dette er fordi det ikke vil være mulig å overføre en justeringsplikt eller justeringsrett til ny eier når påbegynte byggetiltak overdras til ny eier, før en kapitalvare anses for å være etablert.

Dette vil altså bety at man taper fradragsrett for inngående merverdiavgift på arbeid som er utført. Derfor er det viktig at grunnarbeid for fundamentering av et bygg gjennomføres før byggeprosjektet overføres til et nytt selskap.  

 

Kilder: PWC

Aktuelle kurs innenfor dette området: Utleie av næringseiendom, Leieavtaler i regnskapet 

 

← Forrige
Neste →