Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Ny kildeskatteordning fra 2019 – kan føre til høyere beskatning 

19.9.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

En rekke land har besluttet å innføre enklere regler for beskatning av personer med midlertidig opphold i utlandet. Fra 2019 innføres også ny kildeskatteordning med forenklede regler i Norge.  

Den nye ordningen er ment å forenkle rapportering og beskatning av personer med midlertidig opphold i Norge, og det innføres en PAYE-ordning. En ordning som innebærer at trukket skatt er endelig, og at det ikke skal leveres skattemelding.  

Ny kildeskatteordning

PAYE-ordning

PAYE er en forkortelse for «Pay As You Earn». Ordningen gjelder personer med lønnsinntekt opptjent i Norge, hvor personen ikke er skattemessig bosatt i Norge etter norsk skattelovgivning. Selv om personen blir skattepliktig til Norge i løpet av året, kan vedkommende likevel fortsette i PAYE-ordningen ut året.  

Videre er det også en forutsetning at inntekten ikke overstiger trinnskattenivå 3, som for 2018 er satt til 598.050 kroner. Sokkelarbeidere og sjøfolk er ikke omfattet av ny kildeskatteordning.  

Ikke mulig å kreve fradrag med PAYE

Skattesatsen er satt til 25 %, og inkluderer trygdeavgiften. Samtidig er det ikke mulig å kreve fradrag. Dette medfører også at arbeidsgivers dekning av kostnader for personer som kommer inn under denne ordningen, vil være skattepliktig. Dette vil for mange føre til at skattegrunnlaget vil bli høyere enn ved den ordinære ordningen.  

Hvem vil omfattes av ordningen?

Ordningen vil omfatte utenlandske arbeidstakere som ikke anses som skattemessig bosatt i Norge, som i praksis vil omfatte personer som oppholder seg i Norge i under 183 dager. Videre vil ordningen også omfatte de som blir skattemessig bosatt i Norge i løpet av et inntektsår, men kun dersom kapitalinntektene er under en foreløpig ikke fastsatt terskelverdi. Som nevnt vil ordningen ikke gjelde for de med bruttoinntekt over trinnskatt 3, og heller ikke gjelde for sokkelarbeidere og sjøfolk.  

Hva med arbeidsgiveravgift?

Det foreligger vanlig arbeidsgiveravgiftsplikt for lønn som beskattes etter PAYE-ordningen.   

Lær mer om skattereglene for utenlandske arbeidstakere: Innleie av utenlandsk arbeidskraft – Skatt og MVA

 

Kilder:  PWC Blogg, Kpmg

← Forrige
Neste →