Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Ny lov om likestilling og diskriminering

10.4.2018

Aktuelt og nyheter Lønn og personal

Er du oppdatert på lovverket? Sommeren 2017 ble en ny lov om likestilling og diskriminering vedtatt. Loven trådte i kraft 1. januar 2018, og erstatter hele fire tidligere lover innen diskriminering og likestilling. Grepet med å samle fire lover i en og samme lov, skal gjøre det lettere å finne frem for brukeren.

Ny lov om likestilling

Trenger du å oppdatere kompetansen din i rettslære? Finn et nettkurs som passer for deg her

Endringer i regelverket

Den nye og samlende loven innebærer stort sett en videreføring av gjeldende regelverk, men med noen lovendringer, slik som at arbeidsgiver gis en aktivitetsplikt med å hindre diskriminering i virksomheten, utvidet plikt til universell utforming og loven åpner i større grad til positiv særbehandling av menn.

Aktivitetsplikten går ut på at arbeidsgiver skal jobbe målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomheten. Bestemmelsen i lovens §26 angir også konkret fremgangsmåte på hvordan aktivitetsplikten skal utføres, gjennom analyse og å identifisere mulige områder der det kan forekomme diskriminering samt iverksettelse av tiltak.

Positiv særbehandling

Loven gir også som nevnt adgang til positiv særbehandling for å fremme lovens formål. Positiv særbehandling kan innebære kvotering av underrepresentert kjønn på arbeidsplasser, i styrer og lignende. Ved positiv særbehandling må det foretas en vurdering av forholdsmessigheten mellom formålet og hvor inngripende en slik særbehandling er.

Nytt i loven er også at plikten om universell utforming også gjelder utdanning og opplæringssektoren.

Objektiv definisjon av seksuell trakassering

Definisjonen av seksuell trakassering er i den nye loven blitt endret noe, til å bli mer objektiv. Det innebærer at det ikke kun er hvordan den som er blitt utsatt for handlingens oppfattelse av saken som skal legges til grunn, men at det objektivt sett kan ses som at handlingen hadde som formål eller virkning å være trakasserende.

Loven vil dog ikke gjelde for diskriminering på grunn av alder, dette reguleres i arbeidsmiljøloven kapittel 13.

Særlige bestemmelser i lovens kapittel 5

Loven vil også videreføre et eget kapittel med særlige regler i arbeidsforhold i kapittel 5. Eksempelvis forbudet mot å innhente opplysninger om graviditet, religion, seksuell orientering, etnisitet mv. under ansettelsesprosesser, rettigheter ved foreldrepermisjon og bestemmelsen om lik lønn for likt arbeid.

 

Kilder: Jusstorget, Lovdata

← Forrige
Neste →