Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Ny merverdiavgiftsreform: Én avgiftssats og fjerne nullsats på mva 

19.6.2019

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Januar 2019 begynte et utredningsarbeid av et ekspertutvalg oppnevnt av Finansdepartementet, med et formål om å vurdere hvordan dagens avgiftssystem kan gjøres enklere og med færre satser. I dag har vi nullsats for de med fritak for merverdiavgift, lav sats på 12%, en mellomsats på 15% og en vanlig sats på 25%.  

Fjerne nullsats på mva

Sentrale forslag fra ekspertutvalget

Ekspertutvalget foreslår at dagens satser avvikles og at merverdiavgiftslovens fritak for merverdiavgift avvikles. Avvikling av dagens satser er foreslått erstattet med én avgiftssats. I stedet foreslår utvalget å heller innføre en mer målrettet støtte eller reduksjon av andre skatter eller avgifter for å balansere endringen i merverdiavgiften.   

Bakgrunnen for utvalgets anbefalinger

Med så mange ulike satser og ordninger som det er i dagens merverdiavgift, er det vanskelige avgrensninger som oppstår, og administrative kostnader for næringsdrivende, Skatteetaten og domstolene som taler for å avvikle et noe komplisert system som vi har i dag. «Dagens system fører til betydelige kostnader for samfunnet,» ble det understreket av ekspertutvalget.   

Endringen vil medføre vesentlig høyere avgiftsbelastning

Spesielt for bransjer som i dag er fritatt merverdiavgift eller har lavere satser, vil endringen kunne merkes vesentlig. Blant annet vil dette gjelde for mediehus, forlag, kulturlivet, reiselivsbransjen og næringsmidler.   

Fordi en potensiell omlegging til én felles avgiftssats er en betydelig omstilling for næringslivet som berøres, har utvalget foreslått at omleggingen bør gjennomføres i to trinn og iverksettes over tre år. Første skritt er foreslått å innebære å avvikle redusert sats for matvarer, og innføre en avgiftssats på 12% for de som i dag er fritatt merverdiavgift med den såkalte nullsatsen.  

Har du behov for en god innføring i MVA-registeret? Sjekk ut dette kurset: Fradragsreglene for merverdiavgift

Dagens avgiftssats kan reduseres fra 25% til 23%

Etter at overgangen til én felles merverdiavgiftssats er fullt ut innført, vil dette kunne gi rom for å redusere dagens alminnelige sats fra 25 til 23%, eller å redusere andre skatter og avgifter.  

Administrerende direktør i Revisorforeningen kritiserer ekspertutvalgets forslag

Administrerende direktør Per Hanstad peker blant annet på at en økning av merverdiavgiften på mat og andre dagligvarer fra 15% til 25% er usosialt og at en slik økning vil ramme uforholdsmessig hardt. Hanstad trekker også frem at dette i stor grad vil bidra til å øke grensehandelen, som videre vil ramme norske arbeidsplasser.  

 

Kilder: Regjeringen, Wiersholm, Revisorforeningen

← Forrige
Neste →