Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Ny prinsipputtalelse fra Skatteetaten om deltakerfastsetting 

12.12.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Skatteetaten har fått spørsmål om eiendelene og forpliktelsene som overdras ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting, må ha en særlig tilknytning til selskapet. I desember ga de svar på dette i en prinsipputtalelse:  

Skattefri omdanning av deltakerlignede selskap

I samsvar med skatteloven §11-20 kan selskap med deltakerfastsetting, slik som ansvarlige selskap, deltakerselskap og kommandittselskaper, omdannes skattefritt til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Et sentralt vilkår er at det vesentligste av aktiviteten, driftsmidlene og forpliktelsene i virksomheten overdras til aksjeselskapet.  

Spørsmål om eiendeler og forpliktelser som overdras ved omdanning

Prinsipputtalelsen knytter seg til spørsmål fra Skatteetaten om eiendelene og forpliktelsene som overdras må ha en særlig tilknytning til virksomheten i selskapet. Av skatteloven §11-20 og forskriften FSFIN (finansdepartementets forskrift til skatteloven) §11-20-1 fremkommer det at bare selskap som driver virksomhet kan omdannes skattefritt. Ordlyden i forskriften §11-20-5 angir at driftsmidler, aktivitet og forpliktelser i virksomheten som omdannes, i det vesentligste må overføres til aksjeselskapet ved omdanning.  

Unntak for enkeltpersonforetak

Forskriften FSFIN §11-20-5 angir unntak som gjelder for enkeltpersonforetak, hvor enkeltpersonforetak blant annet kan unnlate å overfore fast eiendom til aksjeselskapet ved omdanning. Tilsvarende unntak er ikke hjemlet for deltakerlignede selskaper, dermed må omdanning av selskap med deltakerfastsetting overføre det vesentligste av selskapets aktivitet, driftsmidler og forpliktelser til det overtakende selskapet, altså aksjeselskapet. Når vilkåret om virksomhet for skattefri omdanning i skatteloven §11-20 er oppfylt, anses alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser i selskapet i omdanningen å inngå i virksomheten som omdannes.  

 

 

Kilde: Skatteetaten

 

← Forrige
Neste →