Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Ny regnskapslov er lagt på is  

26.2.2019

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Finansdepartementet har konkludert med at planene om en ny regnskapslov foreløpig legges på is, og prosessen videre for en ny regnskapslov er dermed uviss. Planene om en ny regnskapslov i Norge har pågått over mange år, og mange aktører har brukt mye tid for å undersøke hvordan en ny regnskapslov burde utformes. 

Ny regnskapslov

Arbeidet med ny regnskapslov til nå 

Et regnskapslovutvalg fikk i oppgave å utrede modernisering og forenkling av regnskapslovgivningen, hvor de blant annet skulle vurdere om man burde åpne for eller kreve en løsning tilsvarende de internasjonale regnskapsstandardene. Den første delutredningen kom i 2015, året etter kom utredningens del to. 

Dette ble foreslått av regnskapslovutvalget

Regnskapslovutvalget foreslo i utredningen å vrake fundamentet i dagens regnskapsregulering, de grunnleggende regnskapsprinsippene, og erstatte de med alminnelige prinsipper. Det ble også foreslått en minimumsregulering i loven, noe som ville ha gjort standardsettingen helt avgjørende.

Årsaken til at de grunnleggende regnskapsprinsippene ble foreslått vraket av regnskapslovutvalget var at det i større grad ville være enklere å implementere IFRS-standardene for små og mellomstore selskaper.  

Lær mer om dagens regler i dette kurset: Regnskapsstandarder for små foretak

Finansdepartementets nylige konklusjon 

Finansdepartementet konkluderte nå nylig at det ikke er aktuelt å implementere IFRS for små og mellomstore selskap i regnskapsloven i denne omgang. Administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen uttalte at den foreslåtte nye regnskapsloven basert på de internasjonale regnskapsstandardene ville gitt forenklinger både for de som avlegger regnskapene, for brukerne av regnskapene og for de som utdannes innen regnskap.  

Selv om Finansdepartementet foreløpig har lagt planene om en ny regnskapslov på is, er det likevel sannsynlig at Norsk Regnskapsstiftelse vil fullføre arbeidet med en ny regnskapsstandard basert på IFRS-standarden for små og mellomstore selskap.  

Kanskje dette kurset er aktuelt for deg? Finansregnskap etter IFRS og behandling av driftsinntekter

Kilder: Revisjon og regnskap, Revisorforeningen 

← Forrige
Neste →