Accountor Training Vlogg

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Ny skattemessig incentivordning for gründere

13.6.2017

Aktuelt og nyheter

Ny skattemessig incentivordning for gründere, trer i kraft 1.juli 2017

Bakgrunnen for forslaget

For å øke utviklingen av nye bedrifter har regjeringen besluttet en skattemessig incentivordning for investeringer i oppstartsselskaper. Årsaken er at Norge trenger gründerne, regjeringen ønsker derfor å gjøre det mer lønnsomt for disse å investere i selskapene samt øke antall arbeidsplasser her til lands.

Hva innebærer ordningen?

Ordningen vil kun gjelde for aksjeselskaper. Personlige skatteytere som investerer, direkte eller indirekte, i aksjeselskaper får rett til fradrag i alminnelig inntekt opp mot 500.000 kr per år. Betingelsene for dette er at investor må beholde aksjene i minimum tre år for å kunne nytte fradraget, selskapet kan maksimalt være 6 år gammelt, må ha færre enn 25 årsverk og kan ikke ha driftsinntekter eller balansesum over 40 millioner kroner.

Regjeringen har også oppstilt krav til at selskapet ikke kan ha aktivitet som innebærer passiv kapitalforvaltning, selskapet må også ha et årlig lønnsgrunnlag på minimum 400.000kroner.

 

Kilde:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-skatteinsentiv-for-grunderar/id2552653/

← Forrige
Neste →