Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Nye krav til etterutdanning i lovforslag gir større valgfrihet

4.9.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Det nye lovforslaget til regnskapsførerloven er ferdig utarbeidet og sendt til høring. Der foreslås det at kravet til antall timer med etterutdanning økes, men både form og innhold blir mye mer fleksibelt. Simon Dahl fra Saga Services mener at nye krav til etterutdanning vil bli en klar forbedring, og vil føre til betydelig mindre irritasjon for regnskapsførere over hele Norge.

nye krav til etterutdanning

Nye krav til innholdet i etterutdanningen

Det skjer stadig endringer i regnskapsbransjen, og sammen med økt kompleksitet i faget legger det til rette for et mer differensiert etterutdanningsløp. I lovendringen ble det bestemt at kravet til etterutdanning skal rundes opp fra 77 timer til 80 timer over en treårsperiode, men kravet til innholdet i disse timene blir mye mer fleksibelt.

Simon Dahl, adm.dir. i Saga Services, satt i referansegruppa da lovforslaget ble utarbeidet. Han mener at endringene i kravene til etterutdanning er i tråd med utviklingen vi ser i regnskapsbransjen:

Simon Dahl fra Saga Services«Med denne endringen blir man ikke lenger låst til et spesifikt antall timer innenfor hvert fag. Dersom dette lovforslaget blir vedtatt blir det en klar forbedring av regnskapsloven,» mener Dahl. «I den gjeldende lovgivningen har man ofte endt opp med å ta kurs som man ellers ikke ville tatt, hadde det ikke vært for at regnskapsloven krevde det. Det har vært til stor irritasjon for meg og mange andre.»

Større mulighet til å spesialisere kompetansen

I stedet for at alle ansatte på et regnskapskontor skal kunne alt, går det nå mot en utvikling der hver ansatt får spisskompetanse:

«På regnskapskontorene er det større behov for at de ansatte spesialiserer seg på ulike felt. Der én kan ha behov for å gå i dybden på GRFS, kan en annen en annen ønske å gå nærmere inn på MVA. De nye reglene legger opp til at man kan gå i dybden på det man har størst faglig behov for,» sier Dahl.

Fortsatt må man innom visse fagområder

I nye krav til etterutdanning er det fortsatt krav til at man må innom visse fagområder i etterutdanning, som finansregnskap og bokføring. Dette er for å sikre relevans og kvalitet i utdanningen. Men formen på utdanningen blir mer fleksibel enn før: Regnskap Norge melder om at 60 av de 80 oppdateringstimene må være fra såkalt strukturert opplæring, mens de resterende 20 timene kan dekkes gjennom andre aktiviteter, som utarbeidelse av undervisningopplegg, fagartikler og lignende.

I årsavslutningen kan det gå fort i svingende for selv den mest erfarne regnskapsfører. Last ned vår guide til de ti mest vanlige feilene som gjøres i årsoppgjøret

Daglig leder behøver ikke lenger være autorisert regnskapsfører

Samtidig som at kravene til etterutdanning endres for autoriserte regnskapsførere, faller kravet bort om at daglig leder av et regnskapskontor må være autorisert. Den som er ansvarlig for kvalitet på regnskapskontoret må ha autorisasjon, men dette behøver da ikke være daglig leder. Samtidig må daglig leder for et regnskapskontor fortsatt oppfylle vilkårene om å være skikket.

Dette gir større valgfrihet når regnskapskontorer skal velge daglig leder, når de nå har større spillerom for å velge en med relevant erfaring for virksomheten.

Når trer endringene i kraft?

Utredningen av lovforslaget er sendt til høring, med frist i oktober. Nye krav til etterutdanning og de andre endringene som er foreslått vil etter all sannsynlighet bli vedtatt, og innføres i løpet av 2019-2020.

God regnskapsskikk vil fortsatt gjelde – hva med å ta et kurs i dette emnet? Sjekk ut vårt fordypningskurs: GRS for små foretak.

 

← Forrige
Neste →