Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Nye regler for sykepenger fra 2019 

17.1.2019

Aktuelt og nyheter Lønn og personal

Sykepenger er et tema som blir aktuelt på de fleste arbeidsplasser fra tid til annen, og det regelverket er komplisert for mange av oss. Fra 1. januar ble det innført nye regler for sykepenger, og disse er det lurt å få med seg. Vi går gjennom reglene her.

Nye regler for sykepenger

Kun digitale inntektsmeldinger kan benyttes for fraværsdager

Fra 1. januar 2019 ble nye beregningsregler for sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger, omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger innført. De endrede beregningsreglene kan du lese mer om her. De nye beregningsreglene vil gjelde for både arbeidsgivers beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden, og for NAVs beregning. Nytt av året er også at kun digitale inntektsmeldinger kan benyttes for fraværsdager fra og med 1. januar 2019. Dersom første fraværsdag var 31. desember 2018 eller tidligere, kan arbeidsgiver sende inntektsopplysningene på papirskjema eller digitalt, og beregningsreglene for 2018 kan benyttes.  

Arbeidsgiverperioden

De første 16 kalenderdagene hvor den ansatte er sykemeldt regnes som arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden innebærer at arbeidsgiver har kostnaden ved og betaler ut sykepenger. For at arbeidstaker skal ha rett til sykepenger, må arbeidstaker ha vært ansatt i minst fire uker. Etter at arbeidsgiverperioden er utløpt har NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger.  

Vilkår for sykepenger

Det er fem vilkår for å motta sykepenger: 

  • – Grunnen til at du ikke kan arbeide er sykdom eller skade 
  • – Du må ha vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble sykemeldt 
  • – Du må tape pensjonsgivende inntekt grunnet sykdom eller skade 
  • – Inntektsgrunnlaget for sykepenger må utgjøre minst 50% av grunnbeløpet i folketrygden. Inntektsgrensen gjelder ikke i arbeidsgiverperioden, altså først etter arbeidsgiverperioden.  
  • – For å få rett til sykepenger må arbeidstaker levere egenmelding eller sykemelding. Retten til sykepenger begynner den dagen arbeidsgiver har fått beskjed om sykdommen, og man må altså varsle arbeidsgiver så snart som mulig.  

 

Accountor Training tilbyr nå kurset «Beregning av sykepenger». Kurset oppsummerer kort de nye reglene for sykepenger fra 1. januar 2019, vilkårene for opptjening av sykepenger, dokumentasjonskravene, beregningsperioden, beregning av inntekt, sykepengegrunnlaget og arbeidsgivers refusjon av sykepenger. Kurset egner seg for de som trenger en innføring i sykepengeordningen og de som jobber med sykepengespørsmål, og gir 1 oppdateringstime i bokføring og 1 oppdateringstime i finansregnskap.

Kilder: Accountor Trainings kurs og kursmateriell  

← Forrige
Neste →