Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Nye regler om personvern

5.1.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt endringer i personopplysningsforskriften som innebærer skjerpede plikter for regnskapsførere i behandling og oppbevaring av personopplysninger.

De nye reglene skal hindre misbruk av personopplysninger, spesielt knyttet til dagens bruk av teknologi og elektronisk registrering og databehandling.

 

 

Forenklinger, dog strengere krav

Den nye forordningen vil medføre flere forenklinger ved behandling av personopplysninger, men det vil stilles strengere krav til at virksomhetene selv etablerer system for internkontroll og dokumentasjon.

I tillegg vil det innføres felles rutiner og regelverk i hele EU, og færre tilsynsmyndigheter å forholde seg til. Det vil allikevel innebære et økt fokus på internkontroll og samsvarskontroll blant norske virksomheter, og derav utvidede plikter for regnskapsførere.

 

Ruste seg til nye krav

De nye reglene trer først i kraft fra 2018, men det er fornuftig å gjøre seg kjent med endringene i forkant. Det er også gjort endringer i personopplysningsregelverket fra 2017, men disse antas ikke å få innvirkning på regnskapsbransjen.

Det vil være viktig å opptre i tråd med forordningen, og en intern gjennomgang av dagens personvernhåndtering kan være en god start.

← Forrige
Neste →