Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Nye skatteregler for personalrabatter

20.8.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

I juni ble det varslet om endringer i skatteloven, og det var spesielt de nye reglene for naturalytelser som møtte motstand på forhånd. Les om hva som ble innført av nye skatteregler for personalrabatter her.

Maksimalgrense på 50 % personalrabatt

Fra nå av skal personalrabatter beregnes i forhold til omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet. Man ser altså på hva varen eller tjenesten koster i butikken, og beregner hvor stor fordelen er for den prisen man får som ansatt. Tidligere har man vurdert personalrabatter ut fra kostnaden hos arbeidsgiver.

Grensen nå er at personalrabatten ikke kan overstige 50 % av den enkelte varen eller tjenesten. Er rabatten høyere enn den grensen skal den beskattes.

Vil du lære mer om dette temaet? Ta kurset månedlig oppdatering for juni 2018 – der går vi grundig gjennom nye skatteregler for personalrabatter, gaver, overtidsmat og barnehage for barn av ansatte.

Øvre grense for rabatt på årsbasis

Det innføres nå en øvre grense for hva den enkelte ansatte kan motta i rabatt i løpet av året. Overskrides denne grensen blir verdiene over grensen skattepliktig. Beløpet er ikke fastsatt ennå, men skal bestemmes fortløpende hvert år i en forskrift til skatteloven.

Nytt ansvar for tredjepersonsrabatter

Når man skal se på hvor mye man kan få i rabatt totalt sett, skal man medregne både personalrabatter i bedriften man jobber i, rabatter på konsernnivå, og eventuelle rabatter man får fra tredjepersoner. Dette kan for eksempel være samarbeidspartnere eller leverandører.

Det er arbeidsgiver som får ansvaret for å innberette skattlegging av rabatter man får fra tredjepersoner.

Varene og tjenestene må omsettes i bedriften, som i dag.

Merarbeid for regnskapsfører og kunde – åpner for forenklet modell

En del av endringene medfører merarbeid for regnskapsførerne og kundene.

For eksempel får arbeidsgiver mer arbeid med å innrapportere rabatter fra tredjepersoner.

For å begrense merarbeidet åpner skattemyndighetene for å kunne benytte en forenklet modell for rabattordninger. Bedriften har mulighet til lage rabattordninger som klart ligger innenfor den skattepliktige grensen. Ved å informere skattemyndighetene om rabattordningene de har slipper de å innrapportere rabattene for hver enkelt ansatt.

Det vil sannsynligvis bli vanlig å bygge en personalrabattordning der man sørger for å holde rabattene innenfor regelverket for skattefrie fordeler.

For tredjepersonsrabattene kan det bli verre å lage en modell, siden bedriften som regel har mindre kontroll på dette.

 

Disse endringene ble presentert i det reviderte nasjonalbudsjettet som kom i mai 2018.

Kilde: Accountor Training kursmateriale.

← Forrige
Neste →