Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Nye terskelverdier for revisjonplikt i 2018

15.1.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Hvilke selskaper har revisjonsplikt? Terskelverdiene for hvilke aksjeselskaper som har revisjonsplikt er justert for 2018. Her endringene som gjelder fra 10. januar 2018.

De nye terskelverdiene som gjelder for 2018

Terskelverdiene for revisjonsplikt er hevet for driftsinntekter og balansesum:

  • Driftsinntekter er hevet til seks millioner kroner
  • Balansesum er hevet til 23 millioner kroner. 

Grensen på ti ansatte ligger fremdeles fast.   

For regnskapsåret 2017 gjelder fremdeles terskelverdiene som tidligere var fastsatt i aksjeloven §7-6, da forskriften trer i kraft 10. januar 2018. De tidligere terskelverdiene var fem millioner kroner for driftsinntekter, og 20 millioner kroner for balansesum.  

Kan komme årlige justeringer

16. juni 2017 vedtok Stortinget en rekke endringer i aksjeloven, blant annet at terskelverdiene for adgang til fravalg av revisjon i stedet skal fastsettes i forskrift til aksjeloven. Forskriften innfører en inflasjonsjustering av terskelverdiene, slik at det opprinnelige nivået da mulighet for fravalg av revisjon ble innført i 2011 opprettholdes.

Forskriften åpner for at Nærings- og fiskeridepartementet kan justere terskelverdiene hvert år ut fra endringer i konsumprisindeksen fra SSB. Departementet er pliktig til å justere terskelverdiene minst hvert tredje år.  

Endringene gjelder ikke for regnskapsåret 2017

Forskriften trer i kraft 10. januar 2018. Endringen gjelder ikke for regnskapsåret 2017 fordi beslutning om fravalg av revisjon må være foretatt senest på balansedagen, altså 31.12.2017. Dersom beslutning om fravalg av revisjon er foretatt innen 31.12 må melding om dette være mottatt i Foretaksregistret senest 15. januar året etter.  

Det er generalforsamlingen som med flertall for vedtektsendring kan beslutte at selskapets årsregnskap for inneværende år eller senere ikke skal revideres. Likevel er det registrering i Foretaksregistret som vil være virkningstidspunktet for beslutning om fravalg av revisjon. Når beslutningen om fravalg av revisjon er foretatt for inneværende år, må det sendes melding til Foretaksregistret straks. Denne meldingen må være mottatt ved registret senest 15. januar året etter for at beslutningen skal være gjeldende.  

 

Relaterte nyheter:

Revisjonsfritak for små foretak førte til økt risiko for kriminalitet – nå vurderer riksrevisjonen i Sverige å gjeninnføre revisjonsplikt for små foretak.

Kilder:  

Lovdata  

Revisorforeningen

Revisorforeningen

 

 

← Forrige
Neste →