Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Nytt om aksjesparekonto!

4.9.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi Skatt og avgift

Nedenfor følger en oversikt over mange av spørsmålene skatteetaten har mottatt i forbindelse med innføringen av aksjesparekonto. Blant de viktigste oppdateringene er at kontoen kan overtas av arvingen ved død med skattemessig kontinuitet. Dette innebærer at verdiene inne på aksjesparekontoen ikke betraktes som realisert, og man unngår med dette gevinstbeskatning av midlene inne på aksjesparekontoen.

Kan man pantsette en aksjesparekonto?
De særskilte reglene om aksjesparekonto er ikke til hinder for dette.

Kan man ha tegningsretter på aksjesparekontoen?
Skatteetaten erfarer at det er praktisk at man erverver tegningsretter ved aksjeeie og at disse i noen tilfeller har nær tilknytning til aksjene. Vi har ikke noen innvendinger mot at tegningsretter holdes på aksjesparekonto, men skattemessig holdes de helt utenfor ordningen.

Hva skjer når eier av aksjesparekontoen dør?
Aksjesparekontoen kan ved død overtas av arvingen med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan også med skattemessig kontinuitet bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Hva skjer ved skilsmisse?
Ektefellene kan bestemme at aksjesparekontoen skal overføres til den annen ektefelle enn den er registrert på i forbindelse med skilsmisse. Overføringen må da skje med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Kan en aksjesparekonto gis som gave?
En aksjesparekonto kan gis som gave dersom dette gjøres med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Er det adgang til å overføre deler av en aksjesparekonto til en annen?
ASK-kontoer som skal overføres mellom tilbydere må overføres i sin helhet. Det er ikke anledning til å flytte deler av beholdningen. Dersom skattyter allerede har en ASK-konto hos den tilbyder kontoen skal flyttes til er det valgfrihet mht om man overflytter til ny konto eller eksisterende konto («fusjon av kontoene»).

Utlån av aksjer fra ASK – Kan man låne ut aksjer fra en aksjesparekonto uten at dette regnes som realisasjon?
Nei, ved utlån er ikke utlåner lenger privatrettslig eier av aksjene. Utlån av aksjer fra ASK følger reglene om uttak fra ASK.

Kan ASK-konto eies i sameie?
Nei, aksjesparekonto er en personlig konto og kan ikke eies i sameie.

Kan en aksjesparekonto splittes i flere kontoer?
Nei, det er ikke adgang til å dele opp en aksjesparekonto i flere aksjesparekontoer.

Kilde:
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bank-finans-og-forsikring/aksjesparekonto/aksjesparekonto—ask/

← Forrige
Neste →