Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Nytt regelverk for kassesystem

14.12.2016

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

 

 

Hovedbakgrunn for ny lov er at dagens kassesystem er vanskelige å kontrollere. Manglende krav til systemene skaper store utfordringer i kampen mot svart økonomi i kontantbransjen.

Formålet med nytt regelverk er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg og gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem for å unndra skatt og avgift. Leverandørene skal også kunne tilby kassasystem som oppfyller bestemte krav. Gjelder påbudte og forbudte funksjoner, samt sikring av elektronisk journal. Før leverandøren kan tilby produktet sitt, må det sendes en produkterklæring til skattekontoret som viser at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket

Utfordringer med dagens løsning

Manglende regulering av krav til funksjonene og oppbyggingen av kassasystemet gjør det vanskelig å utføre kontroller av kassasystemet. I dag finnes det ikke hjemler for å pålegge brukere å endre oppsettet på kassasystemet og det finnes ikke hjemler for å kreve at leverandørene fjerner uønskede funksjoner.

Det finnes heller ikke særlige retningslinjer for sanksjoner som rammer salg av kassasystemer som er satt opp slik at det er lett for bruker å enkelt manipulere systemet. Manipulasjon av kassasystem er dessverre et problem i de fleste land i verden.

På bakgrunn av dette opprettet Skattedirektoratet en prosjektgruppe som i 2012 leverte en et forslag til «Nytt regelverk for kassasystem»

 

Nytt regelverk trer i kraft fra 01.01.17

Lov om krav til kassasystem (kassesystemlova ) og forskrift om krav til kassasystem (kassesystemforskrifta) trer i kraft fra 01.01.2017

  • Bokføringsloven ny § 10 a : Særlige regler om dokumentasjon av kontantsalg. Tilføyes ved lov 19. juni 2015, ikrafttredelse 01.01.2019
  • Det stilles krav om at bokføringspliktige skal registrere og dokumentere kontantsalg ved hjelp av kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften

 

Nytt regelverk, hva innebærer dette?

En analyse fra Steria AS har lagt til grunn at ca 80% av eksisterende kassasystem kan oppdateres og de resterende 20% må skiftes ut. Prisen for oppgraderingen av et system koster ca kr 5.000. Prisen for nyanskaffelse er ca kr 20.000 – 30.000.

 

Sanksjoner

Dersom leverandøren ikke leverer dette, eller kassasystemet ikke oppfyller kravene til regelverket, kan skattekontoret ilegge bøter.

Dersom bokføringspliktige ikke bruker kassasystem med godkjent produktbeskrivelse kan de bli i lagt bøter av skattekontoret.

 

 

Accountor Training tilbyr nettkurs som tar for seg alle endringene i lovverket, logg deg på og se kurset her:

http://accountortraining.no/courses/ny-kassalov/

← Forrige
Neste →