Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Kunderådgivning: Ofte stilte spørsmål fra kunden om utbytte 

7.5.2018

Aktuelt og nyheter Lønn og personal

Å ta ut utbytte fra selskapet er et tema som er sentralt for mange kunder. Det er lurt å være forberedt når kunden trenger rådgivning rundt dette: Vi har samlet de vanligste spørsmålene som kunder stiller om å ta ut utbytte.

ta ut utbytte
Er du interessert i å få mer kompetanse på kunderådgivning? Her kan du finne nettkurs som passer for deg

Hvor mye kan jeg ta ut som utbytte fra selskapet?

Aksjelovens kapittel 8 regulerer hvor mye og hva som kan deles ut som utbytte fra aksjeselskaper. Den tekniske regelen sier at maksimalt utbytte er den frie egenkapitalen i selskapet. Videre har styret i aksjeselskapet et særlig ansvar for å sikre at selskapets likviditet og egenkapital er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten.  

Det er selskapets styre som setter frem forslag til hvor mye som skal deles ut i utbytte, men hvor mye som kan deles ut er begrenset av aksjelovens bestemmelser.   

Beregningen av hvor mye som skal deles ut utføres på grunnlag av balansen i selskapets sist godkjente årsregnskap. Selskapet kan kun dele ut utbytte til et beløp som ikke overstiger selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital. Øvrig bundet egenkapital er eksempelvis fond for urealiserte gevinster og fond for vurderingsforskjeller.   

Maksimalt utbytte beregnes slik etter aksjeloven §8-1: 

Netto eiendeler (sum egenkapital i balansen)  

  • – Sum aksjekapital og øvrig bundet egenkapital 
  • – Pålydende verdi av egne aksjer i selskapet, som selskapet eier eller har pantsatt 
  • – Kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonærer, ansatt som er aksjeeier, tillitsvalgte mv.  

=    Maksimalt utbytte og/eller konsernbidrag   

Hvorfor kan man ikke ta ut utbytte før regnskapet er vedtatt?

Aksjeloven har en rekke formelle regler omkring utbytte, noe som innebærer at det å ta ut utbytte før det er vedtatt av generalforsamlingen, er i strid med loven.   

Hvorfor kan man ikke ta ut hele overskuddet som utbytte?

Aksjeloven har, som nevnt over, en bestemmelse om at egenkapitalen og likviditeten i selskapet skal være forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten. Videre har man beregningsregelen i aksjeloven §8-1 som angir et øvre tak for mye som kan deles ut.  

Derfor vil det i mange tilfeller vedtas et utbytte som er mindre enn det regnskapsmessige overskuddet, nettopp ut fra hensyn om at selskapet til enhver tid skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.   

 

Vil du lære mer om kunderådgivning? Sjekk ut kurset Hvordan lage bedre prosjektregnskap

 

Kilder:  KPMG

← Forrige
Neste →