Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Omgåelsesregelen skal lovfestes: Her er det du bør vite 

30.9.2019

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Omgåelsesregelen – også kalt gjennomskjæringsregelen – er etablert for å hindre illojal omgåelse av skattereglene. Omgåelsesregelen har hittil ikke vært lovfestet, men nå er det foreslått av regjeringen å endre på dette. I april 2019 la regjeringen frem et lovforslag om å lovfeste omgåelsesregelen.

Det er også lagt opp til at regelen skal gjelde for blant annet merverdiavgift. Vi går gjennom hva loven og lovendringen innebærer i denne artikkelen. 

Omgåelsesregelen lovfestet

Grensen mellom akseptabel og uakseptabel skatteplanlegging:

Hva innebærer den ulovfestede omgåelsesregelen?  

Mange land har lovfestede regler om hvor grensen mellom akseptabel og uakseptabel skatteplanlegging og omgåelse av skattereglene skal trekkes. I norsk rett er det i stedet etablert og utviklet en ulovfestet omgåelsesnorm gjennom langvarig praksis.   

Høyesterett har i de senere årene lagt til grunn at den ulovfestede omgåelsesnormen består av et grunnvilkår og en totalvurdering. Når grunnvilkåret vurderes undersøkes det hvorvidt det å spare skatt har vært den viktigste motivasjonsfaktoren for en disposisjon eller transaksjon. I totalvurderingen er en av de viktigste momentene transaksjonens eller disposisjonens egenverdi, altså det forretningsmessige knyttet til transaksjonen.  

Omgåelsesregelen/gjennomskjæringsregelen vil bli lovfestet, her er hvorfor  

Regelverket om ulovfestet gjennomskjæring, eller omgåelsesregelen, er blitt oppfatter som uklar, uforutsigbar og vanskelig å håndtere av både skatteytere og skatteetaten. 10.april 2019 ble det lagt frem forslag om å lovfeste en generell omgåelsesregel, noe som i stor grad gjenspeiler gjeldende rettspraksis på området.  

Følgende endringer er foreslått for lovfestingen, sammenlignet med gjeldende rett 

  • – Skattebesparelser i utlandet skal ikke tas i betraktning ved avveining av forretningsmessige virkninger av en transaksjon eller disposisjon
  • – Disposisjonens formål skal vurderes objektivt
  • – Det skal ikke tale i skatteyters fravær at en omgåelsesmulighet er omtalt i lovens forarbeider, uten at dette er fulgt opp med spesielle omgåelsesregler

Omgåelsesregelen gjelder ikke bare skatt 

Det er sentralt å merke seg at den nye lovfestede regelen ikke bare gjelder omgåelse av skattelovens regler, men også merverdiavgift, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og finansskatt.

Lovforslaget er foreslått å omfatte de overnevnte skattene og avgiftene. I merverdiavgiftsloven er det foreslått å ta inn en bestemmelse med henvisning til skattelovens lovfestede gjennomskjæringsregel.   

Ventet å tre i kraft i 2020  

Lovendringen er foreslått tre i kraft fra og med inntektsåret 2020. Hanne Holen uttalte til Rett24.no at man i forbindelse med levering av skattemeldinger antakelig ikke vil pålegges å opplyse om formålet med ulike transaksjoner, noe som kunne gitt skattekontoret hint om å vurdere bruk av omgåelsesnormen.  

 

Lær mer om dette temaet i vårt nettkurs: Skattemessig gjennomskjæring – det du trenger å vite 

 

Kilder: BDO, PWC, Regjeringen

← Forrige
Neste →