Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Oppdragsdokumentasjon

14.8.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Hvordan kan du som regnskapsfører innrette deg etter kravene i God Regnskapsføringsskikk?

For alle kundeforhold skal det foreligge en oppdragsavtale, relevante fullmakter knyttet til arbeidet du som regnskapsfører skal utføre, andre formaliadokumenter knyttet til arbeidet og oppdragsdokumentasjon. Spørsmålet er dermed hvilke krav som foreligger og hvordan disse kravene kan løses i praksis?

Det formelle – oppdragsavtalen
I samsvar med GRFS 3 (god regnskapsføringsskikk) punkt 3.1 skal regnskapsføreren inngå en skriftlig oppdragsavtale med oppdragsgiverne, dette skal gjøres på alle regnskapsføreroppdrag. Videre skal man også inngå en separat avtale for hver juridiske enhet man skal utføre regnskapsføreroppdrag for.
Dersom det er tale om et konsern kan det være ok å inngå en konsernavtale for oppdraget, men i slike tilfeller må man ha en oppdatert oversikt over hvilke selskaper oppdragsavtalen omfatter. Eksempelvis er det for vagt å angi «oppdragsavtalen gjelder morselskapet og dets døtre», mens «oppdragsavtalen gjelder morselskapet ABC AS og følgende datterselskaper ..» hvor man ramser opp alle datterselskapene som inngår i oppdragsavtalen er en bedre måte å utforme avtalen på.
For små oppdrag som bærer preg av å være et engangsoppdrag, kan det være mye arbeid med å utarbeide oppdragsavtale. I slike tilfeller er det ok å beskrive oppdragets karakter og varighet i en e-post samt å motta en aksept fra kunden.

Det formelle – innholdet i oppdragsavtalen
I samsvar med GRFS 3.2 skal oppdragsavtalen angi;
– Hvilke oppgaver regnskapsfører skal utføre, herunder hvilke regnskaps- og/eller bokføringsoppgaver regnskapsfører skal utføre, hvilke oppgaver og opplysninger som skal utarbeides samt alle andre oppgaver/oppdrag regnskapsføreren skal utføre i tillegg til regnskapsføring og bokføring
– Tidsfrister for innlevering, oppdragsutførelse og rapportering
– Hvem som er oppdragsansvarlig og hvem som skal motta informasjon utarbeidet ifm oppdraget, altså kontaktperson. Regnskapsfører har ikke lov til å gi informasjon til personer som ikke står som kontaktperson i oppdragsavtalen
– Hvordan personopplysninger skal behandles og sikringstiltakene som sørger for informasjonssikkerhet
– Noen kunder kan oppfatte at kunden har et redusert ansvar for overholdelse av plikter i medhold av lov, forskrifter og lignende når selskapet benytter regnskapsfører. Det er dermed viktig at du som regnskapsfører at avtalen ikke gir et slikt inntrykk fordi kunden har fremdeles det samme ansvaret for overholdelse av plikter i medhold av lov, forskrift og lignende.
Regnskapsfører på sin side har riktignok et profesjonsansvar, men dette innebærer ikke at regnskapsfører har ansvar for kundens plikter direkte.

Accountor Training tilbyr nå et kurs med tilhørende kursmateriell innen formalia og oppdragsdokumentasjon i teori og praksis for regnskapsførere som i tillegg til det nevnt over går gjennom endringer i avtaleperioden, eksempler innenfor temaet ansvarsbegrensning mellom regnskapsfører og kunden, mislighold av oppdragsavtalen, de vanligste fullmaktene knyttet til regnskapsføreroppdrag, oppdragsdokumentasjon, kvalitetskontroll med mer.
Kurset holdes av Torstein Heggen fra Amesto AccountHouse AS

 

 

← Forrige
Neste →